Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3065 ДГС Звездец 18.06.2019 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и механизирана поддръжка на лесокултурни прегради в Държавния горски фонд на територията на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3030 ДГС Звездец 04.06.2019 Открита процедура 9,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери , скенери, копирни машини,монитори, телефони и факс апарти ,UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГ Звездец” . Виж пълна информация
3029 ДГС Звездец 04.06.2019 Открита процедура 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника / компютри, преносими компютри , сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори , UPS устройства, модеми рутери и др./ за нуждите на ТП „ДГС Звездец”, Виж пълна информация
3026 ДГС Звездец 07.05.2019 Събиране на оферти с обява 3,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
3022 ДГС Звездец 07.05.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка , монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2955 ДГС Звездец 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 238 куб.м. 37 куб.м. 328 куб.м. 389 куб.м. 12 куб.м. 1157 куб.м.
дб,цр, бк, кгбр
Обект № 1909 Процедури за добив на дървесина 27,052.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ № 1909 Виж пълна информация
2906 ДГС Звездец 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
206 куб.м. 437 куб.м. 45 куб.м. 793 куб.м. 936 куб.м. 20 куб.м. 2437 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
Пакет № 1909-1 и Пакет № 1911-1 Процедури за продажба на дървесина 182,073.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1909-1 и пакет № 1911-1 Виж пълна информация
2905 ДГС Звездец 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
206 куб.м. 437 куб.м. 45 куб.м. 793 куб.м. 936 куб.м. 20 куб.м. 2437 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
Обект № 1909 и Обект № 1911 Процедури за добив на дървесина 56,401.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТИ № 1909 и № 1911 Виж пълна информация
2848 ДГС Звездец 07.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
180 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 199 куб.м.
дб
Позиция №3 (пакет№1912-1, пакет №1913-1 и пакет №1914-1) Процедури за продажба на дървесина 27,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци за Позиция №3 Виж пълна информация
2847 ДГС Звездец 07.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
230 куб.м. 364 куб.м. 60 куб.м. 837 куб.м. 1450 куб.м. 0 куб.м. 2941 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Позиция №4; пакет№1912-3; пакет №1913-3 и пакет №1914-3 Процедури за продажба на дървесина 206,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за Позиция №4; пакет№1912-3; пакет №1913-3 и пакет №1914-3 Виж пълна информация
2813 ДГС Звездец 25.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
410 куб.м. 364 куб.м. 60 куб.м. 837 куб.м. 1405 куб.м. 64 куб.м. 3140 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
ОБЕКТИ № 1912, № 1913 и № 1914 Процедури за добив на дървесина 73,836.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТИ № 1912, №1913 И №1914 Виж пълна информация
2781 ДГС Звездец 13.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бк,цр,гбр
Позиция №2 ( пакети №1906-2, №1907-2 и №1908-2) Процедури за продажба на дървесина 14,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от Позиция №2 Виж пълна информация
2780 ДГС Звездец 13.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 106 куб.м. 2 куб.м. 239 куб.м. 401 куб.м. 0 куб.м. 748 куб.м.
бк, гбр,кгбр
Пакет № 1906-3 и Пакет № 1907-3 Процедури за продажба на дървесина 51,558.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци за Пакет № 1906-3 и пакет № 1907-3. Виж пълна информация
2779 ДГС Звездец 13.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 120 куб.м. 13 куб.м. 76 куб.м. 797 куб.м. 12 куб.м. 1107 куб.м.
дб,цр,гбр, лп, бк
Обект № 1910 Процедури за добив на дървесина 25,898.29 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ЗА ОБЕКТ № 1910 Виж пълна информация
2702 ДГС Звездец 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бк,цр,гбр
Позиция №2 ( пакети №1906-2, №1907-2 и №1908-2) Процедури за продажба на дървесина 14,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от Позиция №2 Виж пълна информация
Процедура № 2702 на ДГС Звездец от 25.01.2019 е прекратена!
2688 ДГС Звездец 14.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 356 куб.м. 74 куб.м. 953 куб.м. 1906 куб.м. 57 куб.м. 3592 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Обект № 1906 , Обект № 1907 и Обект №1908 Процедури за добив на дървесина 82,332.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
2586 ДГС Звездец 10.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 269 куб.м. 72 куб.м. 819 куб.м. 1414 куб.м. 54 куб.м. 2846 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Обект № 1906 и Обект № 1907 Процедури за добив на дървесина 65,104.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
Процедура № 2586 на ДГС Звездец от 10.12.2018 е прекратена!
2551 ДГС Звездец 27.11.2018 Договаряне без предварително обявление 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2486 ДГС Звездец 06.11.2018 Договаряне без предварително обявление 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2486 на ДГС Звездец от 06.11.2018 е прекратена!
2392 ДГС Звездец 16.10.2018 Открита процедура 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2392 на ДГС Звездец от 16.10.2018 е прекратена!