Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5653 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м.
ак.
2130; Продажба на стояща дървесина на корен 23,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2130;
Виж пълна информация
5652 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 940 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
бл;цр;
2129; Процедури за добив на дървесина 28,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2129; Виж пълна информация
5651 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 501 куб.м.
бл;цр;
2129-1; Процедури за продажба на дървесина 35,437.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2129-1; Виж пълна информация
5626 ДГС Ивайловград 19.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м.
бл;здб;
2128; Процедури за добив на дървесина 3,025.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2128; Виж пълна информация
5625 ДГС Ивайловград 19.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м.
бл;здб;
2128-1 Процедури за продажба на дървесина 3,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2128-1; Виж пълна информация
5623 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бл;цр;
2127 Процедури за добив на дървесина 7,260.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2127; Виж пълна информация
5622 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м.
бл;цр;
2127-1 Процедури за продажба на дървесина 9,108.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2127-1; Виж пълна информация
5618 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 418 куб.м.
бл;кгбр;
2126 Процедури за добив на дървесина 11,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2126; Виж пълна информация
5617 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.
бл;кгбр;
2126-1 Процедури за продажба на дървесина 17,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2126-1; Виж пълна информация
5587 ДГС Ивайловград 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 70 куб.м. 27 куб.м. 77 куб.м. 940 куб.м. 0 куб.м. 1142 куб.м.
чб; бл;здб;цр;гбр;
2125; Процедури за добив на дървесина 31,052.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2125; Виж пълна информация
5586 ДГС Ивайловград 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 70 куб.м. 27 куб.м. 77 куб.м. 375 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
чб;бл;здб; цр;гбр;
2125-1; Процедури за продажба на дървесина 38,989.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2125-1; Виж пълна информация
5481 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 180 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 5058 куб.м. 0 куб.м. 5355 куб.м.
бл; кгбр; мждр; здб; цр; гбр; кдб; чб; бб
2115; 2117; 2121; 2122; 2123 Продажба на стояща дървесина на корен 199,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2115; 2117; 2121; 2122; 2123
Виж пълна информация
5479 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3591 куб.м. 0 куб.м. 3614 куб.м.
бл; здб; цр; гбр; кгбр; кдб; мждр;
2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Процедури за добив на дървесина 99,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Виж пълна информация
5477 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 1807 куб.м.
бл; кгбр; мждр; здб; гбр; цр;
2104-1, 2105-1, 2109-1, 2118-1, 2124-1 Процедури за продажба на дървесина 124,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2118-1; 2124-1; Виж пълна информация
5409 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6229 куб.м. 0 куб.м. 6268 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Процедури за добив на дървесина 169,063.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти № 2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Виж пълна информация
5408 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3095 куб.м. 0 куб.м. 3134 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Процедури за продажба на дървесина 216,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Виж пълна информация
5349 ДГС Ивайловград 03.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6328 куб.м. 0 куб.м. 6357 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб;
2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117; Процедури за добив на дървесина 171,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117; Виж пълна информация
5348 ДГС Ивайловград 03.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3569 куб.м. 0 куб.м. 3602 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб;
2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1; Процедури за продажба на дървесина 248,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1; Виж пълна информация
5312 ДГС Ивайловград 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 1397 куб.м.
бл;здб;кдб;мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 37,716.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обект №2101; Виж пълна информация
5261 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5076 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
бл;здб;кгбр;мждр;кдб;гбр;
2101;2104;2111;2112;2008; Процедури за добив на дървесина 138,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2101;2104;2111;2112;2008; Виж пълна информация