slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4668 ДГС Ивайловград 12.10.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2008-1;2009-1;2015-1;2018-1; Процедури за продажба на дървесина 150,905.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4649 ДГС Ивайловград 16.09.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4580 ДГС Ивайловград 03.09.2020 чб; бб; дб; бл; 2002; Продажба на стояща дървесина на корен 12,994.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4579 ДГС Ивайловград 03.09.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019; Процедури за добив на дървесина 222,557.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4578 ДГС Ивайловград 03.09.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 285,467.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4533 ДГС Ивайловград 10.08.2020 чб; бб; дб; бл; 2002; 4,3-Д; Продажба на стояща дървесина на корен 80,154.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4532 ДГС Ивайловград 10.08.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019; Процедури за добив на дървесина 204,011.55 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4531 ДГС Ивайловград 10.08.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 285,467.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4418 ДГС Ивайловград 25.06.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2025; Процедури за добив на дървесина 260,896.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4417 ДГС Ивайловград 25.06.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1;2025-1; Процедури за продажба на дървесина 335,843.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4331 ДГС Ивайловград 08.06.2020 топола 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград от 08.06.2020 е прекратена!
4330 ДГС Ивайловград 08.06.2020 топола 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4267 ДГС Ивайловград 22.05.2020 чб; бб; дб; бл; 2002; 4,3-Д; 4,3-ДП; Продажба на стояща дървесина на корен 139,619.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4266 ДГС Ивайловград 22.05.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2003; 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2019; Процедури за добив на дървесина 166,017.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4265 ДГС Ивайловград 22.05.2020 бл;здб;кгбр;цр;мждр 2003-1; 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2015-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 126,388.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4240 ДГС Ивайловград 12.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4239 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4236 ДГС Ивайловград 08.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4232 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 14,881.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4231 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача