slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6649 ДГС Твърдица 11.04.2023 бк №2320 Процедури за добив на дървесина 20,615.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6648 ДГС Котел 23.03.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6647 ДГС Айтос 28.03.2023 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6641 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2303 Процедури за добив на дървесина 63,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6640 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2302 Процедури за добив на дървесина 50,904.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6638 ДГС Твърдица 31.03.2023 бк № 2319 Процедури за добив на дървесина 44,562.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6637 на ДГС Айтос от 20.03.2023 е прекратена!
6637 ДГС Айтос 20.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6635 ДЛС Граматиково 31.03.2023 чб,бб,бл,избк,мжд,тпр 2330 Процедури за добив на дървесина 14,335.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6632 ДГС Ивайловград 30.03.2023 бл;здб;кгбр;цр;кдб; 2325;2326; Процедури за добив на дървесина 43,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6630 ДГС Карнобат 24.03.2023 шир,игл 2301 Процедури за добив на дървесина 70,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6628 ДЛС Несебър 17.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр,тпрл,избк 2315 Процедури за добив на дървесина 241,107.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6627 ДГС Сливен 21.03.2023 широколистни № 2319 Процедури за добив на дървесина 59,959.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6623 ДЛС Тополовград 14.03.2023 ак, глд 2318 Процедури за добив на дървесина 3,348.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6620 ДГС Сливен 14.03.2023 широколистни 2318 Процедури за добив на дървесина 49,273.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6619 ДЛС Несебър 09.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн,тпрл,избк 2312 Процедури за добив на дървесина 136,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6618 на ДГС Карнобат от 10.03.2023 е прекратена!
6618 ДГС Карнобат 10.03.2023 шир 12309 Процедури за добив на дървесина 36,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6617 ДГС Стара Загора 09.03.2023 чб, бб, здб, бл, ак, цр 235116 Процедури за добив на дървесина 64,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6614 ДГС Твърдица 07.03.2023 бк,бб,чб,см,яв,ива,здб,гбр,мжд,вгбр,бл,кгбр №2315, №2316, №2317, №2318 Процедури за добив на дървесина 74,569.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6612 ДГС Котел 16.02.2023 цр, бл, кгбр, мжд, чб 9 Процедури за добив на дървесина 40,988.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6597 ДГС Тича 07.03.2023 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, брз, лп, ала 2316 Процедури за добив на дървесина 84,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача