slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6971 ДЛС Ропотамо 01.03.2024 бл, цр 2405, 2406, 2407, 2408 Процедури за добив на дървесина 100,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6955 ДГС Кости 23.02.2024 изгр, цр, избк, гбр, чб, бл, кгбр, бб, ела, трп, чдб, лп, мжд 2409, 2410, 2411, 2412 и 21413 Процедури за добив на дървесина 136,402.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6953 ДГС Карнобат 26.02.2024 игл,шир 2405 Процедури за добив на дървесина 57,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6952 ДГС Царево 26.02.2024 бб, чб, бл, цр, акдр, кгбр, срл, чдб 2427 Процедури за добив на дървесина 56,692.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6949 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 2404 Процедури за добив на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6948 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 12404 Процедури за добив на дървесина 3,676.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6947 ДГС Звездец 14.02.2024 15.02.2024 бл, чб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412 Процедури за добив на дървесина 216,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6943 ДГС Стара река 29.01.2024 бб,см,бук 2408 Процедури за добив на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6941 ДГС Стара река 12.02.2024 13.02.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401,2402,2403,2404,2405,2406 Процедури за добив на дървесина 502,647.61 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6940 ДГС Кипилово 29.01.2024 бб, ела, гбр, здгл, бк, яв, шс, чрш, трп, см, брст 2403 Процедури за добив на дървесина 34,228.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6938 ДЛС Граматиково 05.02.2024 цр,избк,изгр,гбр,бл,вмтб,трп,мжд 2427,2428 Процедури за добив на дървесина 63,008.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6937 ДЛС Тунджа 06.02.2024 цр, кдб, бл, мжд, кгбр, чб, глд, срлп 2402,2405,2407,2409 Процедури за добив на дървесина 116,005.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6936 ДГС Звездец 06.02.2024 07.02.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр, чб Обект №2410 и Обект №2413 Процедури за добив на дървесина 118,797.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6935 ДГС Н. Паничарево 01.02.2024 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр,бб,чб,трп № 2305 и № 2309 Процедури за добив на дървесина 37,334.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6928 ДГС Ивайловград 25.01.2024 бл 2411; Процедури за добив на дървесина 38,934.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6927 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6925 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Веймутовбор,Бук,Зимендъб,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6923 ДГС Царево 22.01.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк; 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413; Процедури за добив на дървесина 478,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6921 на ДГС Стара река от 15.01.2024 е прекратена!
6921 ДГС Стара река 15.01.2024 16.01.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6916 ДГС Н. Паничарево 10.01.2024 здгл,чб,бб,изгор,бл,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд, Обект № 2401 и Обект № 2406 Процедури за добив на дървесина 159,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача