slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7055 ДГС Свиленград 05.08.2024 ак, глд, тп 2402 Процедури за добив на дървесина 7,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7047 ДГС Елхово 03.07.2024 цр;бл;чб 2421 Процедури за добив на дървесина 37,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7044 ДГС Котел 01.07.2024 бб, бк, гбр, здб, трп, бл, цр, кгбр, лп 26 С Процедури за добив на дървесина 3,056.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7043 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2420 Процедури за добив на дървесина 62,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7042 ДГС Елхово 26.06.2024 цр;бл;чб 2419 Процедури за добив на дървесина 52,128.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7037 ДГС Карнобат 20.06.2024 игл 2412 Процедури за добив на дървесина 15,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7036 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 кгбр, мжд Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419 Процедури за добив на дървесина 113,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7033 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7033 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб 2404 Процедури за добив на дървесина 34,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7032 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7032 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб,цр,бл 2403 Процедури за добив на дървесина 22,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7028 ДГС Кости 28.06.2024 бл, цр, изгр, трп, избк, дб, гбр, мжд 2416 Процедури за добив на дървесина 15,219.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7027 ДГС Кости 28.06.2024 избк, чб, дб, гбр, трп, здгл, цр, мжд 2408 Процедури за добив на дървесина 40,389.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7022 ДГС Средец 12.06.2024 бл, цр, кгбр, мжд 2409 Процедури за добив на дървесина 61,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7020 ДГС Карнобат 21.05.2024 шир,игл 2411 Процедури за добив на дървесина 9,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7019 ДГС Кости 04.06.2024 чб, мжд, изгр, избк, бл 2415 Процедури за добив на дървесина 15,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7014 ДГС Карнобат 20.05.2024 шир 2410 Процедури за добив на дървесина 13,870.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7006 ДЛС Тополовград 23.04.2024 бл, цр, чб 2417 Процедури за добив на дървесина 30,514.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7004 ДЛС Граматиково 07.05.2024 бб,чб,здгл,избк,изгр,цр,гбр,трп 2429 Процедури за добив на дървесина 24,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7002 ДГС Стара река 02.05.2024 07.05.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6998 ДЛС Тополовград 10.04.2024 Процедури за добив на дървесина 3,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6997 ДГС Котел 18.03.2024 бл,кгбр,кл,цр,дрш 101 Процедури за добив на дървесина 13,991.85 лв. без ДДС