slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6940 ДГС Кипилово 29.01.2024 бб, ела, гбр, здгл, бк, яв, шс, чрш, трп, см, брст 2403 Процедури за добив на дървесина 34,228.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6938 ДЛС Граматиково 05.02.2024 цр,избк,изгр,гбр,бл,вмтб,трп,мжд 2427,2428 Процедури за добив на дървесина 63,008.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6937 ДЛС Тунджа 06.02.2024 цр, кдб, бл, мжд, кгбр, чб, глд, срлп 2402,2405,2407,2409 Процедури за добив на дървесина 116,005.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6936 ДГС Звездец 06.02.2024 07.02.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр, чб Обект №2410 и Обект №2413 Процедури за добив на дървесина 118,797.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6935 ДГС Н. Паничарево 01.02.2024 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр,бб,чб,трп № 2305 и № 2309 Процедури за добив на дървесина 37,334.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6928 ДГС Ивайловград 25.01.2024 бл 2411; Процедури за добив на дървесина 38,934.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6927 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6925 ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Веймутовбор,Бук,Зимендъб,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6923 ДГС Царево 22.01.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк; 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413; Процедури за добив на дървесина 478,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6921 на ДГС Стара река от 15.01.2024 е прекратена!
6921 ДГС Стара река 15.01.2024 16.01.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6916 ДГС Н. Паничарево 10.01.2024 здгл,чб,бб,изгор,бл,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд, Обект № 2401 и Обект № 2406 Процедури за добив на дървесина 159,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6900 ДГС Маджарово 11.12.2023 чб, бл, кдб, цр 2311 Процедури за добив на дървесина 14,896.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6899 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр Обект №2404 и Обект №2405 Процедури за добив на дървесина 69,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6898 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, изгр, цр, гбр, кгбр Обект 2403 Процедури за добив на дървесина 55,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6893 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6893 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба,Череша 2402 Процедури за добив на дървесина 51,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6892 ДГС Н. Паничарево 22.12.2023 изгор,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд № 2410 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6891 на ДГС Стара река от 22.12.2023 е прекратена!
6891 ДГС Стара река 22.12.2023 28.12.2023 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6889 ДЛС Ропотамо 20.12.2023 бл 2401 Процедури за добив на дървесина 26,099.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6888 ДЛС Ропотамо 20.12.2023 бл, цр, мжд, кгбр 2402, 2403, 2404, 2407, 2408, 2409, 2410 Процедури за добив на дървесина 238,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6887 на ДГС Кипилово от 02.01.2024 е прекратена!
6887 ДГС Кипилово 02.01.2024 03.01.2024 Бялбор,Смърч,Веймутовбор,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Череша,Шестил 2401 Процедури за добив на дървесина 150,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача