slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4432 ДЛС Граматиково 02.07.2020 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4403 на ДГС Маджарово от 30.06.2020 е прекратена!
4403 ДГС Маджарово 30.06.2020 Публично състезание 8,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4321 ДГС Свиленград 09.06.2020 Публично състезание 15,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4238 ДЛС Граматиково 21.05.2020 Публично състезание 6,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4073 ДГС Стара Загора 06.04.2020 Публично състезание 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3765 Централно Управление 07.01.2020 Публично състезание 128,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3604 ДГС Стара Загора 09.12.2019 Публично състезание 16,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3459 ДЛС Несебър 21.10.2019 Публично състезание 4,264.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3231 ДГС Свиленград 19.07.2019 Публично състезание 7,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3032 ДГС Маджарово 14.05.2018 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3028 ДГС Свиленград 14.05.2019 Публично състезание 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2500 Централно Управление 23.11.2018 Публично състезание 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2387 на ДГС Карнобат от 25.09.2018 е прекратена!
2387 ДГС Карнобат 25.09.2018 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2318 ДЛС Мазалат 29.08.2018 Публично състезание 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2313 ДГС Гурково 11.09.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2275 ДЛС Ропотамо 14.08.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2271 на ДГС Маджарово от 06.08.2018 е прекратена!
2271 ДГС Маджарово 06.08.2018 Публично състезание 5,510.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2270 на ДГС Свиленград от 06.08.2018 е прекратена!
2270 ДГС Свиленград 06.08.2018 Публично състезание 7,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2016 ДГС Бургас 24.04.2018 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1976 ДГС Бургас 11.04.2018 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача