slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1792 ДЛС Ропотамо 20.02.2018 Публично състезание 282,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1760 ДГС Бургас 06.02.2018 Публично състезание 4,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1753 ДГС Н. Паничарево 02.02.2018 Публично състезание 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1684 Централно Управление 03.01.2018 Публично състезание 51,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж от 11.09.2017 е прекратена!
1339 ДГС Мъглиж 11.09.2017 Публично състезание 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1324 ДГС Чирпан 01.09.2017 Публично състезание 12,759.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1321 ДЛС Мазалат 31.08.2017 Публично състезание 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1196 ДЛС Тополовград 01.08.2017 Публично състезание 860,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1114 ДЛС Граматиково 06.07.2017 Публично състезание 38,389.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1111 ДЛС Ропотамо 05.07.2017 Публично състезание 28,886.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
908 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
835 ДЛС Мазалат 14.03.2017 Публично състезание 25,130.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 664 на ДГС Звездец от 10.01.2017 е прекратена!
664 ДГС Звездец 10.01.2017 Публично състезание 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
621 ДЛС Мазалат 22.12.2016 Публично състезание 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
469 ДГС Н. Паничарево 14.12.2016 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
367 ДГС Гурково 21.11.2016 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 106 на ДГС Котел от 12.08.2016 е прекратена!
106 ДГС Котел 12.08.2016 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача