slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6918 на ДГС Стара река от 16.01.2024 е прекратена!
6918 ДГС Стара река 16.01.2024 17.01.2024 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша,Шестил 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6917 на ДГС Стара река от 16.01.2024 е прекратена!
6917 ДГС Стара река 16.01.2024 17.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6915 на ДГС Стара река от 21.12.2023 е прекратена!
6915 ДГС Стара река 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2402-МТ Процедури за продажба на дървесина 258,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6914 ДГС Стара река 21.12.2023 Бук,Зимендъб,Липа,Трепетлика,Явор 2401-МТ Процедури за продажба на дървесина 278,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6880 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6880 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6878 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6878 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Топола,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6868 ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 Бук,Зимендъб 2401-Е Процедури за продажба на дървесина 139,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6846 ДГС Айтос 07.11.2023 бл Договаряне 15-2 Процедури за продажба на дървесина 6,374.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6845 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 12-2 Процедури за продажба на дървесина 13,186.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6844 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 11-2 Процедури за продажба на дървесина 26,381.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6843 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 10-2 Процедури за продажба на дървесина 11,571.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6828 ДГС Стара река 23.10.2023 24.10.2023 бук 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 9,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6823 ДГС Айтос 06.10.2023 изгор,бл Договаряне 15 Процедури за продажба на дървесина 12,473.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6822 ДГС Айтос 06.10.2023 изгор Договаряне 14 Процедури за продажба на дървесина 65,710.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6817 ДГС Стара река 17.10.2023 18.10.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор 2311-Е Процедури за продажба на дървесина 80,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6811 ДЛС Несебър 27.09.2023 здгл,бб, 2312-7 Процедури за продажба на дървесина 10,440.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6809 на ДГС Стара река от 03.10.2023 е прекратена!
6809 ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 бк 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 10,450.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6786 ДГС Кипилово 11.09.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Брекина,Шестил 2314-1 Процедури за продажба на дървесина 24,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6784 ДЛС Граматиково 25.08.2023 дб обект 14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6782 на ДЛС Граматиково от 18.08.2023 е прекратена!
6782 ДЛС Граматиково 18.08.2023 дб ОБЕКТ №14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача