slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6774 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Смърч 2309-Е Процедури за продажба на дървесина 12,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6773 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,цер,Габър 2308-Е Процедури за продажба на дървесина 142,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6772 ДГС Кипилово 21.08.2023 22.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-2 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6770 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6768 ДГС Кипилово 16.08.2023 17.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун 2313-Е Процедури за продажба на дървесина 52,068.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6752 ДГС Айтос 18.07.2023 цр Договаряне 21 Процедури за продажба на дървесина 64,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6751 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр Договаряне 20 Процедури за продажба на дървесина 57,505.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6750 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр,срлп Договаряне 19 Процедури за продажба на дървесина 14,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6749 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 18 Процедури за продажба на дървесина 65,810.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6748 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 8 Процедури за продажба на дървесина 44,520.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6747 ДГС Айтос 18.07.2023 бл Договаряне 7 Процедури за продажба на дървесина 48,560.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6746 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 3 Процедури за продажба на дървесина 22,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6745 ДГС Айтос 18.07.2023 изгор Договаряне 2 Процедури за продажба на дървесина 165,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6735 на ДГС Кипилово от 20.07.2023 е прекратена!
6735 ДГС Кипилово 20.07.2023 21.07.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-1 Процедури за продажба на дървесина 100,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6731 ДГС Айтос 30.06.2023 изгр Договаряне 6 Процедури за продажба на дървесина 44,467.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6730 ДГС Айтос 30.06.2023 бл Договаряне 9 Процедури за продажба на дървесина 2,476.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6720 ДГС Айтос 16.06.2023 срлп 2304 Процедури за продажба на дървесина 1,416.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6711 на ДГС Стара река от 22.06.2023 е прекратена!
6711 ДГС Стара река 22.06.2023 23.06.2023 бб,бк,здб,бл,гбр,пр 2308-E Процедури за продажба на дървесина 155,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6702 ДЛС Граматиково 26.05.2023 дб Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и Процедури за продажба на дървесина 60,582.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6696 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача