slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6901 ДГС Кости 15.12.2023 дб 2023-118 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 7,020.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6890 ДГС Средец 11.12.2023 бл, цр №2309ДД-1 и №ХХХ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 67,605.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6876 ДГС Кости 05.12.2023 бб, чб 2023-117 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,610.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6874 ДГС Кости 05.12.2023 дб 2023-116 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,864.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6857 ДГС Малко Търново 28.11.2023 бл, изгор № 2302-5 „Бабина нива“, № 2315-2 „Цигански пясък“ и № 2317-3 „Хайдушки кладенец“ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,726.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6848 ДГС Средец 17.11.2023 чб 2304,6-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,804.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6643 ДГС Средец 23.03.2023 бб, чб, бл, цр 2220-6, 2224-5, 2225-3 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 18,938.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6639 ДГС Елхово 21.03.2023 чб;бб 2329 2330 2331 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,087.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6311 ДГС Средец 20.09.2022 чб 2221-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,122.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5156 ДГС Средец 05.03.2021 дб, цр, кгбр 1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4953 ДГС Малко Търново 22.12.2020 дб 1908-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 6,034.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4856 на ДГС Свиленград от 26.11.2020 е прекратена!
4856 ДГС Свиленград 26.11.2020 здб,цр,бл,мжд,лп 2008-7, 2022-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 30,711.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4760 ДГС Малко Търново 30.10.2020 чб 1,7-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 537.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4728 ДГС Средец 16.10.2020 бл 2010-5 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4674 ДГС Малко Търново 29.09.2020 дб 2002-10 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,506.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4475 ДГС Малко Търново 02.07.2020 дб 2002-8 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 4,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3913 ДЛС Граматиково 07.02.2020 дб 2007-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 10,270.70 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3825 ДЛС Граматиково 21.01.2020 ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД 2001,2006,2007 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 96,042.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3821 ДЛС Граматиково 21.01.2020 цр,бк,гбр,мжд,трп,здб,бл 2015 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 3,220.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3816 ДГС Малко Търново 13.01.2020 чб 1905-6 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,500.50 лв. без ДДС