slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3167 ДГС Чирпан 24.06.2019 бб и чб 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,095.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3100 ДГС Малко Търново 17.05.2019 дб 1907-1, 1905-4, 1906-1. Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 29,389.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2411 ДГС Царево 19.09.2018 чб 1805 - 5; 1816 - 5; Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,618.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1353 на ДГС Маджарово от 23.08.2017 е прекратена!
1353 ДГС Маджарово 23.08.2017 бб, чб, здб, бл; 1709 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 403,656.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 152 на ДГС Карнобат от 25.07.2016 е прекратена!
152 ДГС Карнобат 25.07.2016 бк,гбр 1619-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,934.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 151 на ДГС Карнобат от 20.07.2016 е прекратена!
151 ДГС Карнобат 20.07.2016 бк, гбр 1618-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 3,063.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 150 на ДГС Карнобат от 15.07.2016 е прекратена!
150 ДГС Карнобат 15.07.2016 бк, гбр 1618-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,800.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
88 ДГС Н. Паничарево 06.07.2016 30.12.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
78 ДГС Малко Търново 04.07.2016 дб, бк, цр, здгл, см. 1608-5, 1401-1, 1611-3, 1605-5. Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 8,873.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
57 ДГС Н. Паничарево 28.06.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 15,885.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4 на ДГС Айтос от 20.06.2016 е прекратена!
4 ДГС Айтос 20.06.2016 цр, дб 1617 и 1637 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,435.00 лв. без ДДС