slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6785 ДГС Кипилово 08.09.2023 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Мъждрян,Келявгабър 232К Продажба на стояща дървесина на корен 82,933.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6741 ДЛС Тунджа 11.07.2023 чб 2311 Продажба на стояща дървесина на корен 190,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6595 ДГС Чирпан 06.03.2023 здб, цр, гбр, срлп, кгбр, мжд, бл, едлп 236113 и 236114 Продажба на стояща дървесина на корен 196,405.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6405 ДГС Чирпан 12.12.2022 здб, цр, ак, чдб, кдб, кгбр, мжд, бл, срлп 236108, 236109 и 236110 Продажба на стояща дървесина на корен 476,295.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5965 ДГС Свиленград 28.02.2022 здб,мжд,гбр,кл,лп 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 79,653.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5920 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр; 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5900 ДГС Свиленград 05.01.2022 здб,лп,гбр,мждр,кгбр,кл,бл,мкл 2204, 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 129,914.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5898 ДГС Кипилово 31.12.2021 1001 ц, 1007 г, е, з, 1014 д, ж, 1017 а, в, д, 1019 в, г, 1020 г, д, 1024 а, б, в, 1033 в, е, к, 1069 а, б, 1070 а, в, ж, з, 1071 з, и, к, 1072 д, е, 1073 м, н, 1078 в, г, е, ф, 1079 в, г, з, и, к, 1080 б, в, г, з, к, л, 1090 д, 1092 б, в, 1106 в, 1107 з, и, 1167 л1; 15 Продажба на стояща дървесина на корен 64,178.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021 тп 2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5852 ДГС Елхово 17.12.2021 цр;бл;чб;бб №2211 №2212 №2213 №2214 Продажба на стояща дървесина на корен 263,610.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5845 ДГС Ивайловград 15.12.2021 бл;здб;кгбр;цр;мждр;бк; 2214;2216;2217; Продажба на стояща дървесина на корен 164,946.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5821 ДГС Свиленград 14.12.2021 здб,лп,гбр,мжд,мкл,бл,ак,тп 2204,2205,2206 Продажба на стояща дървесина на корен 226,319.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5800 ДГС Малко Търново 09.12.2021 бб, изгор, бл, избк, цр, трп, мждр 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 55,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5781 ДГС Хасково 07.12.2021 бл, цр, мжд, гбр 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 Продажба на стояща дървесина на корен 208,403.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5773 ДГС Хасково 07.12.2021 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, мкл, ак, срлп 2201,2202 Продажба на стояща дървесина на корен 137,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5766 ДЛС Несебър 08.12.2021 бл,изгрн,цр,грб,кгбр,клен,мждр,акация,избк,срлп 2203 Продажба на стояща дървесина на корен 235,718.54 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5759 на ДГС Кипилово от 01.12.2021 е прекратена!
5759 ДГС Кипилово 01.12.2021 бб, чб, см, здб, гбр, бк, бл, чрш, шс, яв, кгбр, ак, трп, лп, яс, тлс, мждр, 15 Продажба на стояща дървесина на корен 67,146.00 лв. без ДДС