slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5756 ДГС Чирпан 02.12.2021 ак,кгбр.мдр,бл.цр, кдб 226109, 226110, 226111 и 226112 Продажба на стояща дървесина на корен 103,546.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5749 ДГС Звездец 02.12.2021 цр,бл,кгбр,мжд Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 Продажба на стояща дървесина на корен 150,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5730 ДГС Кипилово 30.11.2021 Гбр, кгбр,бк, бл, трп, чрш, брз ела 13,14 Продажба на стояща дървесина на корен 38,358.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5669 ДГС Чирпан 08.11.2021 здб, гбр 216133 Продажба на стояща дървесина на корен 13,844.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021 чб,бб,здб,бк 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5658 ДГС Сливен 04.11.2021 широколистна 2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5653 ДГС Ивайловград 29.10.2021 ак. 2130; Продажба на стояща дървесина на корен 23,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5630 ДГС Кипилово 20.10.2021 бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк, 12 Продажба на стояща дървесина на корен 36,577.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5629 ДГС Хасково 20.10.2021 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, срлп 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 42,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5624 ДГС Казанлък 14.10.2021 чб, ак, здб 2142 Продажба на стояща дървесина на корен 31,064.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5605 ДГС Хасково 06.10.2021 здб, бл, цр, кдб, кгбр 2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5602 ДГС Казанлък 06.10.2021 бб,чб,здгл 2141 Продажба на стояща дървесина на корен 14,909.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5601 ДГС Казанлък 06.10.2021 см,бб,вб,бк 2140 Продажба на стояща дървесина на корен 70,906.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5585 ДГС Сливен 30.09.2021 широколистна и иглолистна 2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5574 ДГС Твърдица 27.09.2021 см,здгл,бук №2130 Продажба на стояща дървесина на корен 53,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5554 ДГС Кипилово 14.09.2021 бк, гбр, кестен, чрш, бб, чб, см, здгл, вб, яв, здб,трп,брз, лп 10,11 Продажба на стояща дървесина на корен 79,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5552 ДГС Сливен 14.09.2021 широколистна 2131В Продажба на стояща дървесина на корен 18,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5549 ДГС Казанлък 09.09.2021 чб, бб, ак, цр, гбр 2135 Продажба на стояща дървесина на корен 101,396.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5548 ДГС Казанлък 09.09.2021 топола, черен бор 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 18,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5545 ДГС Хасково 08.09.2021 чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак 2120 Продажба на стояща дървесина на корен 73,517.00 лв. без ДДС