slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7035 ДГС Средец 05.07.2024 . ЛКД №1/2024 Лесокултурни мероприятия 12,295.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7030 ДГС Айтос 28.06.2024 01.07.2024 ЛКД 2/2024 Лесокултурни мероприятия 30,425.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7029 ДГС Казанлък 28.06.2024 12-24-203 Лесокултурни мероприятия 1,912.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7018 ДГС Стара река 28.05.2024 Лесокултурни мероприятия 3,220.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6999 ДГС Свиленград 17.04.2024 0 2024-2 Лесокултурни мероприятия 16,538.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6980 ДГС Средец 18.03.2024 . ЛКД №! Лесокултурни мероприятия 55,536.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6979 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-202 Лесокултурни мероприятия 18,172.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6978 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-201 Лесокултурни мероприятия 44,336.63 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6968 ДГС Сливен 29.02.2024 № ЛКД Лесокултурни мероприятия 89,696.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6962 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-5 Лесокултурни мероприятия 211,870.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6961 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-4 Лесокултурни мероприятия 55,545.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6960 ДГС Чирпан 27.02.2024 0 246201 Лесокултурни мероприятия 160,818.07 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6959 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-3 Лесокултурни мероприятия 94,630.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6912 ДГС Свиленград 05.01.2024 2024-1 Лесокултурни мероприятия 46,415.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6814 ДГС Елхово 09.10.2023 2302Л Лесокултурни мероприятия 2,349.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6812 ДГС Кипилово 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6810 ДГС Стара река 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6808 ДГС Стара река 02.10.2023 Лесокултурни мероприятия 2,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6781 ДГС Котел 28.08.2023 Лесокултурни мероприятия 101,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6769 ДГС Средец 16.08.2023 . ЛКД Лесокултурни мероприятия 7,796.00 лв. без ДДС