slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5384 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-203 Лесокултурни мероприятия 1,265.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5383 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-202 Лесокултурни мероприятия 12,285.09 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5372 ДГС Средец 08.06.2021 0 ЛКМ Обект 2/2021 Лесокултурни мероприятия 24,210.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5278 ДГС Айтос 23.04.2021 0 №1/2021 Лесокултурни мероприятия 129,244.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5175 ДГС Средец 22.03.2021 0 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5095 ДГС Твърдица 25.02.2021 №ЛКД1/2021 Лесокултурни мероприятия 15,275.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5047 ДГС Бургас 11.02.2021 1 Лесокултурни мероприятия 33,991.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4798 ДГС Сливен 26.11.2020 0 0 Лесокултурни мероприятия 2,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4710 ДГС Казанлък 22.10.2020 12-20-203 Лесокултурни мероприятия Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4606 ДГС Кости 11.09.2020 дб, избк, цр 2015 Лесокултурни мероприятия 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4485 ДГС Средец 17.07.2020 0 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4221 ДГС Айтос 11.05.2020 разл. обект№1/2020 Лесокултурни мероприятия 128,475.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4132 на ДГС Сливен от 09.04.2020 е прекратена!
4132 ДГС Сливен 09.04.2020 0 0 Лесокултурни мероприятия 59,417.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3948 ДГС Чирпан 02.03.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3688 ДГС Бургас 19.12.2019 1 Лесокултурни мероприятия 69,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3205 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Лесокултурни мероприятия 39,909.29 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3062 ДГС Средец 17.05.2019 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3061 ДГС Ивайловград 16.05.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3013 ДГС Казанлък 02.05.2019 129201 Лесокултурни мероприятия 16,965.07 лв. без ДДС