slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5047 ДГС Бургас 11.02.2021 1 Лесокултурни мероприятия 33,991.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4798 ДГС Сливен 26.11.2020 0 0 Лесокултурни мероприятия 2,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4710 ДГС Казанлък 22.10.2020 12-20-203 Лесокултурни мероприятия Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4606 ДГС Кости 11.09.2020 дб, избк, цр 2015 Лесокултурни мероприятия 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4485 ДГС Средец 17.07.2020 0 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4221 ДГС Айтос 11.05.2020 разл. обект№1/2020 Лесокултурни мероприятия 128,475.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4132 на ДГС Сливен от 09.04.2020 е прекратена!
4132 ДГС Сливен 09.04.2020 0 0 Лесокултурни мероприятия 59,417.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3948 ДГС Чирпан 02.03.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3688 ДГС Бургас 19.12.2019 1 Лесокултурни мероприятия 69,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3205 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Лесокултурни мероприятия 39,909.29 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3062 ДГС Средец 17.05.2019 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3061 ДГС Ивайловград 16.05.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3013 ДГС Казанлък 02.05.2019 129201 Лесокултурни мероприятия 16,965.07 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград от 19.04.2019 е прекратена!
2983 ДГС Ивайловград 19.04.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2807 ДГС Средец 20.02.2019 0 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2782 ДГС Бургас 13.02.2019 1 Лесокултурни мероприятия 62,165.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2768 на ДГС Твърдица от 07.02.2019 е прекратена!
2768 ДГС Твърдица 07.02.2019 № ЛКД 1/2019г. Лесокултурни мероприятия 48,977.22 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2765 ДГС Чирпан 07.02.2019 196201,196202,196203 Лесокултурни мероприятия 163,754.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2686 ДГС Бургас 08.01.2019 обект № 1 Лесокултурни мероприятия 27,285.97 лв. без ДДС Профил на купувача