slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7007 ДГС Маджарово 09.05.2024 10.05.2024 бл, цр 2493 ЖЗ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 179,889.53 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6996 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, 2401, 2402, 2405, 2407, 2408 и 2413, Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6995 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, бб, чб, акдр, срл, чдб № 2402, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411 и 2427 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6993 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6992 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6991 ДГС Царево 27.03.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 и 2409 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6976 ДГС Хасково 11.03.2024 2024-1.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 64,344.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6970 ДГС Звездец 29.02.2024 01.03.2024 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,457.97 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6969 ДГС Твърдица 27.02.2024 №ЛКД-1/2024г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6958 ДГС Бургас 27.02.2024 0 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,764.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6956 ДГС Маджарово 26.02.2024 27.02.2024 тп, цр 2491 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 208,858.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6954 ДГС Нова Загора 23.02.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 254,162.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6951 ДГС Елхово 26.02.2024 0 3/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 132,330.11 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6950 ДГС Елхово 26.02.2024 0 2/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 513,770.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6942 ДГС Елхово 12.02.2024 1/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6933 ДГС Маджарово 30.01.2024 цр, лдб, пяс 2492 ЖЗ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 116,690.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6932 ДЛС Тополовград 29.01.2024 2024-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,470.63 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6926 ДГС Малко Търново 23.01.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 127,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6913 ДГС Стара Загора 05.01.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 225,460.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6911 ДЛС Тунджа 04.01.2024 0 2024-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 902,767.78 лв. без ДДС Профил на купувача