slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6840 ДГС Стара Загора 14.11.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,992.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6756 ДГС Н. Паничарево 03.08.2023 изгор,избк,гбр,брк,цр,бл,гбр 308-а; 323-г; 324-б; 340-б,в,г; 360-а;406-ж Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,341.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6728 ДГС Мъглиж 11.07.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6725 ДГС Карнобат 05.07.2023 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,492.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6709 ДГС Казанлък 20.06.2023 12-23-203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,763.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6697 ДГС Свиленград 02.06.2023 2023-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,618.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6646 ДЛС Тунджа 05.04.2023 0 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,745.29 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6598 ДГС Бургас 07.03.2023 0 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,316.87 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6575 ДЛС Тополовград 07.02.2023 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,807.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6530 ДГС Хасково 27.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,070.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6528 ДГС Свиленград 26.01.2023 2023-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,499.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6526 ДГС Царево 26.01.2023 изгр, бл, срлп, цр, пяс 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6524 ДГС Царево 26.01.2023 мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6505 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 415,232.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6504 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,443.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6492 ДГС Ивайловград 04.01.2023 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6484 ДГС Стара Загора 04.01.2023 235202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,869.30 лв. без ДДС