slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6646 ДЛС Тунджа 05.04.2023 0 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,745.29 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6598 ДГС Бургас 07.03.2023 0 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,316.87 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6575 ДЛС Тополовград 07.02.2023 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,807.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6530 ДГС Хасково 27.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,070.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6528 ДГС Свиленград 26.01.2023 2023-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,499.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6526 ДГС Царево 26.01.2023 изгр, бл, срлп, цр, пяс 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6524 ДГС Царево 26.01.2023 мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6505 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 415,232.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6504 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,443.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6492 ДГС Ивайловград 04.01.2023 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6484 ДГС Стара Загора 04.01.2023 235202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,869.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6477 ДГС Елхово 22.12.2022 № 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 144,742.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6446 ДЛС Тополовград 16.12.2022 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,915.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6445 ДГС Нова Загора 15.12.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,739.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6404 на ДГС Хасково от 08.12.2022 е прекратена!
6404 ДГС Хасково 08.12.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 216,101.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6357 ДГС Стара Загора 09.11.2022 225204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,761.51 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6353 ДГС Малко Търново 02.11.2022 чб, изгр, цр, изгор, бл, здгл, бб, избк, гбр, 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 55,900.00 лв. без ДДС