slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6392 Централно Управление 22.12.2022 09.01.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 567.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6247 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6246 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6245 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6244 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6215 ДГС Котел 20.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 8,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6199 ДЛС Ропотамо 08.07.2022 15.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 22,791.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5572 ДЛС Граматиково 20.09.2021 04.10.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5385 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 17.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 288.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5373 на ДГС Н. Паничарево от 09.06.2021 е прекратена!
5373 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 16.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5139 ДЛС Ропотамо 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5138 Централно Управление 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5021 ДЛС Тополовград 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5020 Централно Управление 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4709 Централно Управление 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4706 ДГС Бургас 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4449 Централно Управление 21.07.2020 11.08.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4448 ДГС Сливен 21.07.2020 11.08.2020 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4202 ДГС Айтос 27.05.2020 15.06.2020 0 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4201 Централно Управление 27.05.2020 15.06.2020 0 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС