slide

Заповеди

Заповед упълномощени служители за закупуване на горски територии
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия - ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
01.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Заповед РД 49-336 от 26.09.2019
Файл
Добавен
30.09.2019 / Централно Управление
Заповед
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Звездец
Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Сакара” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Свиленград” (ТП „ДГС Свиленград“), обособен със Заповед № РД 48-21/08.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
Файл
Добавен
03.09.2019 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ДГТ на ТП ДГС гр.Елхово.
Файл
Добавен
27.08.2019 / ДГС Елхово
Заповед № РД 16-281/13.08.2019 год. на директора на РДГ - Бургас за отмяна на Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на директора на РДГ - Бургас.
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Бургас
Заповед за продажба на първия явил се по време купувач
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Звездец
ЗАПОВЕД № РД 48-49/05.08.19ГГ. НА МЗХГ
Файл
Добавен
05.08.2019 / Централно Управление
Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на РДГ - Бургас за забрана достъпа и движението на физически лица и ППС до определени горски територии
Файл
Добавен
26.07.2019 / ДГС Бургас
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост, за устройване на постоянен пчелин, в земл. с. Голямо Буково, общ. Средец
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Средец
Заповед за дежурните групи за проверки за АЧС.
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Звездец
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДГС Царево
Самостоятелно извършване на дейностите по сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1906, отд. 147 в, г; 148 и.
Файл
Добавен
16.05.2019 / ДГС Карнобат
ЗАПОВЕД №РД 48-34/14.05.19Г. ЗА ОТМЯНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"САКАРА" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Файл
Добавен
15.05.2019 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
14.05.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
ЗАПОВЕД №РД 48-24/18.04.19Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"БАЛИЕВО" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС ЦАРЕВО
Файл
Добавен
19.04.2019 / Централно Управление