Регистър ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Декларация инж. Р.Недкова
Файл
Добавен
12.07.2021 / ДГС Котел
Декларация инж. Ганчо Костадинов
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДЛС Граматиково
Декларация инж.Кирил Петков
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДГС Бургас
Декларация инж.Ивайло Русев
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДГС Сливен
Декларация инж.Николай Лафчиев
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДГС Ивайловград
Декларация инж.Калин Николов
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДГС Гурково
Декларация. инж. Живко Димитров
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДЛС Тополовград
Декларация инж.Йорданка Джелепова
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДГС Маджарово
Декларация инж.Георги Гагов
Файл
Добавен
30.06.2021 / ДЛС Ропотамо
Декларация инж.Ганчо Петров
Файл
Добавен
16.06.2021 / ДГС Нова Загора
Декларация инж. Деян Белемезов
Файл
Добавен
04.06.2021 / ДЛС Мазалат
Декларация инж. Иван Чергеланов
Файл
Добавен
04.06.2021 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ИНЖ.ДИМОВ
Файл
Добавен
16.04.2021 / Централно Управление
Декларация инж. Атанас Спасов
Файл
Добавен
04.03.2021 / Централно Управление
Декларация инж.Любомир Илиев
Файл
Добавен
11.01.2021 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ДИМИТЪР ЯНКОВ
Файл
Добавен
15.05.2020 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦВЕТОМИР ГЕНОВ
Файл
Добавен
15.05.2020 / Централно Управление
Декларация Водев
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ИВАЙЛО РУСЕВ
Файл
Добавен
18.02.2020 / Централно Управление
Декларация Халил Шакиров
Файл
Добавен
17.02.2020 / Централно Управление