slide

Регистър ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Декларация инж. Деян Белемезов
Файл
Добавен
04.06.2021 / ДЛС Мазалат
Декларация инж. Иван Чергеланов
Файл
Добавен
04.06.2021 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ИНЖ.ДИМОВ
Файл
Добавен
16.04.2021 / Централно Управление
Декларация инж. Атанас Спасов
Файл
Добавен
04.03.2021 / Централно Управление
Декларация инж.Любомир Илиев
Файл
Добавен
11.01.2021 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ДИМИТЪР ЯНКОВ
Файл
Добавен
15.05.2020 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦВЕТОМИР ГЕНОВ
Файл
Добавен
15.05.2020 / Централно Управление
Декларация Водев
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ИВАЙЛО РУСЕВ
Файл
Добавен
18.02.2020 / Централно Управление
Декларация Халил Шакиров
Файл
Добавен
17.02.2020 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИЯ ЯНГЬОЗОВ
Файл
Добавен
08.01.2020 / Централно Управление
инж. Мирена Татарджийска
Файл
Добавен
16.10.2019 / Централно Управление
инж.Тошо Петров
Файл
Добавен
16.10.2019 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ИНЖ. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
Файл
Добавен
02.07.2019 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ КЕМАЛ ВЕЙС
Файл
Добавен
10.06.2019 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕНКА СТЕФАНОВА
Файл
Добавен
10.06.2019 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦВЕТАН СТОЕВ
Файл
Добавен
10.06.2019 / Централно Управление
Декларация Любомир Янев
Файл
Добавен
09.05.2019 / Централно Управление
ДЕКЛАРАЦИЯ НИКОЛАЙ ЛАФЧИЕВ
Файл
Добавен
22.03.2019 / Централно Управление
Декларация
Файл
Добавен
18.03.2019 / Централно Управление