Процедури

Процедура № 2011 на ДГС Твърдица

Процедура № 2011 на ДГС Твърдица от 11.05.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 11.05.2018
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет Доставка чрез закупуване на концентриран фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.