Новини

Няма снимка
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА И ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ И ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА В ЮИДП ДП ПРЕЗ 2022Г

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА И ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ И ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА В ЮИДП ДП ПРЕЗ 2022Г

Няма снимка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ КЪМ 30.09.2021 Г. В ЮИДП ДП СЛИВЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ КЪМ 30.09.2021 Г. В ЮИДП ДП СЛИВЕН

Няма снимка
Уведомление за провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост на територията на ЮИДП ДП Сливен за 2022 година

Уведомление за провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост на територията на ЮИДП ДП Сливен за 2022 година

Няма снимка
Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН

Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН

991-ratio-traur-svesht.jpg
Съболезнования за горските служители загубили живота си в борба с горските пожари

Колективът на Държавно ловно стопанство "Несебър" изказва съболезнования на семействата на двамата загинали при гасенето на пожарите горски служители - Антон Гръбчев и Валери Димитров. Призоваваме към висока отговорност и внимание предвид пожароопасната