slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6583 ДГС Мъглиж 14.02.2023 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6582 ДГС Ивайловград 15.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6581 ДГС Елхово 15.02.2023 цр;чб;ак;др;изд № 2327 Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6580 ДГС Кипилово 14.02.2023 гбр,см,врб,трп,бк,чрш,кл,кгбр,здб,бб,яс,чб,мждр,брс,яв,брз,лп,шс 2305,2308 Процедури за добив на дървесина 153,627.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6579 ДГС Твърдица 10.02.2023 бк,бб,см № 2307, №2309 Процедури за добив на дървесина 108,322.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6578 ДГС Котел 23.01.2023 бк,гбр,трп 8 Процедури за добив на дървесина 33,255.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград от 08.02.2023 е прекратена!
6577 ДГС Ивайловград 08.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6576 ДГС Ивайловград 08.02.2023 2020-Т Лесокултурни мероприятия 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6575 ДЛС Тополовград 07.02.2023 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,807.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6574 ДГС Котел 19.01.2023 бк,гбр,трп,бл,цр 7 Процедури за добив на дървесина 28,321.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6573 ДГС Котел 18.01.2023 бк,трп,гбр,бб 56/22 Процедури за добив на дървесина 46,348.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6572 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6571 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6570 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6569 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6568 ДГС Айтос 03.02.2023 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6567 ДГС Айтос 03.02.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6566 ДГС Айтос 03.02.2023 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 2308 Процедури за добив на дървесина 102,693.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6565 ДГС Айтос 03.02.2023 здб,цр,гбр,избк,бл,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 107,762.00 лв. без ДДС