Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4154 ДГС Котел 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 197 куб.м. 10 куб.м. 247 куб.м.
бл, цр
6 Процедури за добив на дървесина 6,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 6 Виж пълна информация
4153 ДГС Стара река 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 19 куб.м. 16 куб.м. 400 куб.м. 274 куб.м. 13 куб.м. 778 куб.м.
бк,здб,гбр,трп
2005 Процедури за добив на дървесина 20,239.32 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2005 Виж пълна информация
4152 ДГС Стара Загора 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 178 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
бл, цр
205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205140 Виж пълна информация
4151 ДГС Свиленград 10.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Процедури за добив на дървесина 24,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2002 Виж пълна информация
4150 ДГС Стара Загора 08.05.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ Виж пълна информация
4149 ДГС Нова Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1046 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 1208 куб.м.
чб, чдб, цр, кдб, ак, чрн, брс, дж
2003 Процедури за добив на дървесина 27,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4148 ДЛС Граматиково 13.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 9 куб.м. 63 куб.м. 642 куб.м. 512 куб.м. 126 куб.м. 1793 куб.м.
дб,цр,бк,гбр
№2005 Договаряне 43,696.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2005, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4147 ДГС Котел 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бб
35 Процедури за добив на дървесина 7,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 35 Виж пълна информация
4146 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
бб, цр, бк, гбр
20 Процедури за добив на дървесина 9,462.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 20 Виж пълна информация
4145 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
467 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 292 куб.м. 387 куб.м. 1459 куб.м.
бк
12 Процедури за добив на дървесина 39,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 12 Виж пълна информация
4144 ДГС Звездец 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 423 куб.м. 18 куб.м. 64 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 707 куб.м.
чб,бб,дб,гбр,мжд
Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4143 ДГС Звездец 06.04.2020 Договаряне 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
Процедура № 4143 на ДГС Звездец от 06.04.2020 е прекратена!
4142 ДЛС Граматиково 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54.36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.74 куб.м. 66.1 куб.м.
дб
№2006-3 Договаряне 13,440.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесита в обект №2006-3 на територията на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4141 ДГС Маджарово 05.05.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
4140 ДГС Нова Загора 13.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Виж пълна информация
4139 ДГС Чирпан 05.05.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4138 ДГС Котел 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 566 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
цр, гбр, чб, бл, кгбр, бб,
36 Процедури за добив на дървесина 23,704.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 36 Виж пълна информация
4137 ДЛС Граматиково 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 6 куб.м. 132 куб.м. 798 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 1587 куб.м.
чб,здгл,дб,бк,трп,гбр,цр,бб
2018 Договаряне 36,711.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2018, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4136 ДГС Сливен 05.05.2020 07.05.2020 Открита процедура 2,941.60 лв. без ДДС
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
4135 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация