slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6707 ДГС Стара Загора 15.06.2023 бб, чб, кдб, цр, бл, мждр 235118 Процедури за добив на дървесина 33,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6706 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 2311 Процедури за добив на дървесина 614,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6705 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 2310 Процедури за добив на дървесина 55,351.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6704 ДГС Чирпан 22.06.2023 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6703 ДГС Чирпан 19.06.2023 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6702 ДЛС Граматиково 26.05.2023 дб Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и Процедури за продажба на дървесина 60,582.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6701 ДГС Чирпан 29.05.2023 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6700 ДГС Кипилово 05.06.2023 чб,бб,см,бк,здб,гбр,трп,врб,яв,брз,ак 2312 Процедури за добив на дървесина 48,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6699 ДГС Стара река 01.06.2023 ....... 0000 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6698 ДГС Кипилово 30.05.2023 Договаряне Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6697 ДГС Свиленград 02.06.2023 2023-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,618.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6696 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6695 ДГС Малко Търново 29.05.2023 избк, гбр, изгор, бб, чб, бл, цр, трп, 2306, 2309 и 2314 Процедури за добив на дървесина 123,002.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6694 ДГС Котел 09.05.2023 цр,бл,кгбр,мжд 20 Процедури за добив на дървесина 14,005.41 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6693 ДГС Кипилово 29.05.2023 бб,чб,бк,гбр,мждр,трп,здгл,кл,здб,яс,брз,яв,адб,шс,чрш 2311 Процедури за добив на дървесина 36,677.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6692 ДГС Кипилово 25.05.2023 26.05.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Мъждрян,Клен,Череша,Шестил 2311-1 Процедури за продажба на дървесина 75,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6691 ДГС Кости 22.05.2023 здгл, чб, бб, мб, дб, избк, цр, трп, гбр, мжд 2309, 2316, 2318 Процедури за добив на дървесина 101,361.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6690 ДЛС Ропотамо 06.06.2023 23.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 2,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6689 Централно Управление 06.06.2023 23.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 2,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6688 ДГС Кипилово 11.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача