Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3603 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3602 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3601 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3600 ДГС Айтос 02.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3599 ДГС Тунджа 03.12.2019 2003, 2004, 2005, 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
314 куб.м. 948 куб.м. 97 куб.м. 315 куб.м. 1141 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп
Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3597 ДГС Сливен 29.11.2019 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3596 ДГС Свиленград 29.11.2019 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 683 куб.м.
здб,цр
Продажба на стояща дървесина на корен 33,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 1919 Виж пълна информация
3595 ДГС Звездец 29.11.2019 №2003 и №2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 432 куб.м. 1373 куб.м. 60 куб.м. 2038 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 48,258.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № 2003 и №2004, на територията на ТП” ДГС Звездец ” за местни търговци по чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
3594 ДГС Карнобат 26.11.2019 1931
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 3,174.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1931, подотдели 363 л,м на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3593 ДГС Кипилово 28.11.2019 104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1822 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
гбр, дрш, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, шс, мждр, врб,
Продажба на стояща дървесина на корен 76,324.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 104 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
3591 ДГС Сливен 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3590 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3586 ДГС Сливен 29.11.2019 0 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
3585 ДГС Бургас 27.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
364 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 948 куб.м. 963 куб.м. 0 куб.м. 2292 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др.
Процедури за добив на дървесина 47,836.85 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад " Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, временен склад "Димчево" в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2002 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 138-б, 140-р, 140-ж, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 2292 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3584 ДГС Бургас 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2058 куб.м. 3537 куб.м. 0 куб.м. 5776 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др
Процедури за добив на дървесина 115,049.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 5776 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация