slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7009 ДГС Айтос 29.04.2024 пляс Договаряне 12 Процедури за продажба на дървесина 3,148.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7008 ДГС Айтос 29.04.2024 цр Договаряне 11 Процедури за продажба на дървесина 6,296.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7007 ДГС Маджарово 09.05.2024 10.05.2024 бл, цр 2493 ЖЗ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 179,889.53 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7006 ДЛС Тополовград 23.04.2024 бл, цр, чб 2417 Процедури за добив на дървесина 30,514.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7005 ДГС Айтос 25.04.2024 чб Договаряне 2 Процедури за продажба на дървесина 3,360.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7004 ДЛС Граматиково 07.05.2024 бб,чб,здгл,избк,изгр,цр,гбр,трп 2429 Процедури за добив на дървесина 24,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7003 ДГС Айтос 19.04.2024 чб дог.10 Процедури за продажба на дървесина 6,131.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7002 ДГС Стара река 02.05.2024 07.05.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7001 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор,бл дог.9 Процедури за продажба на дървесина 3,366.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7000 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор дог.8 Процедури за продажба на дървесина 64,028.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6999 ДГС Свиленград 17.04.2024 0 2024-2 Лесокултурни мероприятия 16,538.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6998 ДЛС Тополовград 10.04.2024 Процедури за добив на дървесина 3,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6997 ДГС Котел 18.03.2024 бл,кгбр,кл,цр,дрш 101 Процедури за добив на дървесина 13,991.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6996 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, 2401, 2402, 2405, 2407, 2408 и 2413, Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6995 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, бб, чб, акдр, срл, чдб № 2402, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411 и 2427 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6994 ДГС Малко Търново 29.03.2024 изгор, бл Пакет от Обекти № 2315-1 „Цигански пясък“, № 2302-3 „Бабина нива“, № 2413-3 „Селището-Калиново“ и № 2316-2 „Върбата“ Процедури за продажба на дървесина 10,485.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6993 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6992 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6991 ДГС Царево 27.03.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 и 2409 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6990 ДГС Айтос 12.03.2024 цр Договаряне 5 Процедури за продажба на дървесина 1,699.90 лв. без ДДС