slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6413 ДГС Малко Търново 15.12.2022 чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ Процедури за добив на дървесина 123,096.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6412 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 Процедури за добив на дървесина 124,532.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6411 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2313 № 22315 Процедури за добив на дървесина 81,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6410 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2307 № 2308 №2309 № 2310 № 2311 № 2312 Процедури за добив на дървесина 122,164.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6409 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2301 № 2302 №2303 № 2304 № 2305№ 2306 Процедури за добив на дървесина 157,566.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6408 ДГС Свиленград 16.12.2022 чб 2301 Процедури за добив на дървесина 93,960.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6407 ДГС Твърдица 12.12.2022 бк,гбр,яв,ива,бл,здб,цр,кгбр,ак,бб,см № 2301, №2302, №2303, №2304 Процедури за добив на дървесина 142,131.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6406 ДЛС Несебър 12.12.2022 чб, бб,мб, бл,цр,срлп,здб,шестил 2301 Процедури за добив на дървесина 76,217.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6405 ДГС Чирпан 12.12.2022 здб, цр, ак, чдб, кдб, кгбр, мжд, бл, срлп 236108, 236109 и 236110 Продажба на стояща дървесина на корен 476,295.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6404 ДГС Хасково 08.12.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 216,101.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6403 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12308 Процедури за добив на дървесина 32,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6402 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12307 Процедури за добив на дървесина 49,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6401 ДГС Маджарово 12.12.2022 тп, ак, бл, цр; 2306; 2307; 2308; Процедури за добив на дървесина 66,395.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6400 ДГС Маджарово 12.12.2022 бл, здб, цр, бук 2301; 2302; 2303; 2304; 2305 Процедури за добив на дървесина 53,585.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6399 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 67,275.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6398 ДЛС Ропотамо 08.12.2022 цр, дб, мжд, кгбр, чб, бл, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312 Процедури за добив на дървесина 247,740.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6397 ДЛС Ропотамо 08.12.2022 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2301, 2302, 2303 Процедури за добив на дървесина 43,075.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6396 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 62,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6395 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12304 Процедури за добив на дървесина 70,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6394 ДГС Царево 08.12.2022 изгр, бл, цр, срлп, мжд, гбр, кгбр, избк, чб, мб, пяс; 2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322; Процедури за добив на дървесина 328,251.00 лв. без ДДС Профил на купувача