Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
541 куб.м. 96 куб.м. 48 куб.м. 1372 куб.м. 782 куб.м. 292 куб.м. 3131 куб.м.
широколистна и иглолистна
№ 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2202, №2203, №2204 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5882 ДГС Сливен 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1962 куб.м. 1054 куб.м. 60 куб.м. 2989 куб.м. 1170 куб.м. 155 куб.м. 7390 куб.м.
широколистна и иглолистна
№2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5881 ДГС Айтос 20.12.2021 №3/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за "Механизирана почоподготовка,в т.ч -почистване на голи площи от издънки и храсти и др.дейности ,на терит. на ТП ДГС Айтос за обект №3/2021". Виж пълна информация
5880 ДГС Чирпан 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
379 куб.м. 677 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1056 куб.м.
чб, бб
226101, 226102, 226103, 226104, 226105, 226106, 226107 и 226108 Процедури за продажба на дървесина 116,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 226101, 226102, 226103, 226104, 226105, 226106, 226107 и 226108 Виж пълна информация
5879 ДГС Мъглиж 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 286 куб.м. 13 куб.м. 612 куб.м.
бл,цр,здб,дрлп,
№ 223110, 223117 Процедури за добив на дървесина 18,647.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110, 223117 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5878 ДГС Твърдица 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бук,дб и др.шир.
№2131-2 Процедури за продажба на дървесина 7,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5877 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 485 куб.м. 92 куб.м. 882 куб.м.
изгрн, бл, цр, гбр
2207 Процедури за добив на дървесина 27,996.64 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2207от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5876 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м. 881 куб.м. 90 куб.м. 1149 куб.м.
изгр,бл,цр,гбр,срлп,мждр
2206 Процедури за добив на дървесина 35,703.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2206от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5875 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1149 куб.м. 67 куб.м. 1240 куб.м.
изгрн, бл, цр
2205 Процедури за добив на дървесина 38,145.33 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2205от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5874 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м.
бл,цр,изгрн
2204 Процедури за добив на дървесина 29,907.24 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2204от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5873 ДЛС Мазалат 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 177 куб.м. 35 куб.м. 37 куб.м. 44 куб.м. 3 куб.м. 311 куб.м.
здб, бк, гбр;
2217-1 Процедури за продажба на дървесина 27,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2217-1 на 21.12.2021 год. ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5872 ДЛС Мазалат 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 277 куб.м. 35 куб.м. 37 куб.м. 94 куб.м. 3 куб.м. 461 куб.м.
гбр, бк, здб;
2217 Процедури за добив на дървесина 20,807.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2217 на 21.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година Виж пълна информация
5871 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 343 куб.м. 128 куб.м. 2369 куб.м. 4101 куб.м. 60 куб.м. 7126 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 249,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,разкройване,извоз,рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Виж пълна информация
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
412 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м. 54 куб.м. 29 куб.м. 608 куб.м.
тп
2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2214. Виж пълна информация
5869 ДГС Казанлък 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
588 куб.м. 119 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 3005 куб.м. 80 куб.м. 4446 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр
2201, 2202, 2204, 2206 Процедури за добив на дървесина 143,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, разкройване, извоз и рампиране на дървесина от обекти № 2201, 2202, 2204, 2206; Виж пълна информация
5868 ДГС Мъглиж 14.12.2021 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на FSC ресертификационен одит по сертификация“ Виж пълна информация
5867 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери,система СОТ, камери за видеонаблюдение и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5866 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
5865 ДЛС Мазалат 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
489 куб.м. 623 куб.м. 33 куб.м. 337 куб.м. 662 куб.м. 21 куб.м. 2165 куб.м.
см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр,
2203, 2204, 2206, 2208 Процедури за добив на дървесина 71,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2203, №2204, №2206, №2208 на 16.12.2021 година от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5864 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2478 куб.м.
бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2 Процедури за продажба на дървесина 203,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата Виж пълна информация