Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3759 ДГС Котел 06.01.2020 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждите на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3758 ДГС Н. Паничарево 18.12.2019 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3757 ДГС Гурково 27.12.2019 204106, 204111, 204112, 204113, 204114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3756 ДГС Карнобат 12.12.2019 12007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1565 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 2642 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 57,727.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 12007, отд. 1186 а,б;1192 а,л;1193 в,з; 1194 г Виж пълна информация
3755 ДГС Кости 27.12.2019 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
349 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2512 куб.м. 1434 куб.м. 115 куб.м. 4418 куб.м.
дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2002-1, № 2005-1, № 2012-1, № 2013-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3754 ДГС Кости 27.12.2019 2002; 2005; 2012; 2013; 2015; 2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 3282 куб.м. 1855 куб.м. 133 куб.м. 5695 куб.м.
дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 134,462.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, подотдели - 112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 118:а), № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) и № 2016 (отдели, подотдели -10:в; 84:в; 85:в,г,з) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3753 ДГС Сливен 27.12.2019 2009А, 2010А и 2011А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3752 ДГС Сливен 27.12.2019 2001А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3751 ДГС Сливен 27.12.2019 2007А и 2008А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3750 ДЛС Граматиково 30.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2011,2012
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1150 куб.м. 201 куб.м. 570 куб.м. 3448 куб.м. 2958 куб.м. 463 куб.м. 8790 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД
Процедури за добив на дървесина 208,846.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
3749 ДГС Малко Търново 27.12.2019 1905-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.59 куб.м. 3.88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.47 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
3748 ДГС Чирпан 17.01.2020 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на офис техника /компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини, монитори,телефони и факс апарати,UPS устройства,модеми,рутери и др./вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3747 ДГС Кости 27.12.2019 2001; 2010; 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд
Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е; 11:н; 16:г; 18:к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к) и № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 2906 куб.м.
бл,чб,бб,цр,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2003, група 3. Виж пълна информация
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2897 куб.м. 705 куб.м. 0 куб.м. 3858 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс
Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2002, група 2. Виж пълна информация
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м. 759 куб.м. 0 куб.м. 1474 куб.м.
чб,бб, бл,чр,гбр
Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2001 , група 1. Виж пълна информация
3743 Централно Управление 16.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ Виж пълна информация
3742 ДГС Н. Паничарево 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на доставчик на постелен инвентар /спално бельо, хавлии/, покривки, завеси и др. (доставка и монтаж на вертикални текстилни щори)“ Виж пълна информация
3741 ДГС Маджарово 23.12.2019 2001; 2002; 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 5655 куб.м. 0 куб.м. 5796 куб.м.
бл, здб, цр
Процедури за добив на дървесина 136,206.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2001; 2002; 2003; Виж пълна информация
3740 ДГС Елхово 20.12.2019 2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 279 куб.м. 94 куб.м. 1554 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 2103 куб.м.
чб;бб;цр;бл
Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2016 Виж пълна информация