Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4676 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м.
чб
2032 и 2033 Процедури за продажба на дървесина 21,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2032 и обект №2033 Виж пълна информация
4675 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
ак
2031 Процедури за добив на дървесина 798.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4674 ДГС Малко Търново 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110.20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110.20 куб.м.
дб
2002-10 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,506.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4673 ДГС Айтос 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.23 куб.м.
чб,бб
2038-01 Процедури за продажба на дървесина 5,931.63 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 29.09.2020г. Виж пълна информация
4672 ДЛС Тополовград 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 146 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2030 Процедури за добив на дървесина 11,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2030, 371-з, 371-к, 372-г и 372-ж по чл.27 Виж пълна информация
4671 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м.
цр,бл
2046 Процедури за добив на дървесина 1,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2046. Виж пълна информация
4670 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 65 куб.м. 95 куб.м. 47 куб.м. 255 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2045 Процедури за добив на дървесина 6,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2045. Виж пълна информация
4669 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4106 куб.м. 0 куб.м. 4284 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008;2009;2015;2018; Процедури за добив на дървесина 116,637.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4668 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1965 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008-1;2009-1;2015-1;2018-1; Процедури за продажба на дървесина 150,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4667 ДЛС Граматиково 25.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.78 куб.м. 79.86 куб.м.
дб
Обект №3 /2008-16, 2003-1/ Процедури за продажба на дървесина 16,415.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД в района на на ТП „ ДЛС Граматиково Виж пълна информация
4666 ДГС Средец 06.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71.95 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.95 куб.м.
чб, бб, бл
2014-4, 2010-5 Процедури за продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
4665 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
бб,чб
2036 Продажба на стояща дървесина на корен 14,967.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2036 Виж пълна информация
4664 ДЛС Граматиково 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
356 куб.м. 110 куб.м. 5 куб.м. 51 куб.м. 367 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
чб,дб,бк
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 47,108.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обект №2026 от КФЛ 2020 Виж пълна информация
4663 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 449 куб.м.
чб,бб
2035 Продажба на стояща дървесина на корен 17,132.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2035 Виж пълна информация
4662 ДЛС Тополовград 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 267 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м.
чб
2029 Процедури за добив на дървесина 28,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2029 по чл.27 Виж пълна информация
4661 ДГС Свиленград 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 896 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 896 куб.м.
чб,бб
2023 Процедури за добив на дървесина 19,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на опожарена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - ДГТ - Обект 2023 Виж пълна информация
4660 ДГС Айтос 01.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 223 куб.м. 347 куб.м. 122 куб.м. 1257 куб.м.
цр,бл,издб,кгбр
2044 Процедури за добив на дървесина 31,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.10.2020 г. за Обект № 2044. Виж пълна информация
4659 ДГС Карнобат 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 447 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 1064 куб.м.
шир,игл
2017 Процедури за добив на дървесина 25,993.28 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2017, отд. 139 ,, e“, 140 ,, a“, 141 ,, в“, 142 ,, г“, ,, д“, Виж пълна информация
4658 ДГС Средец 01.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
748 куб.м. 820 куб.м. 7 куб.м. 185 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 1982 куб.м.
бл, цр, чб, бб, здб (изг)
2020, 2021 Процедури за добив на дървесина 50,211.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4657 ДГС Айтос 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48.77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8.30 куб.м. 57.07 куб.м.
избк
2009-04 ; 2010-05 Процедури за продажба на дървесина 4,803.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.09.2020 г. Виж пълна информация