slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7037 ДГС Карнобат 20.06.2024 игл 2412 Процедури за добив на дървесина 15,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7036 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 кгбр, мжд Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419 Процедури за добив на дървесина 113,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7035 ДГС Средец 05.07.2024 . ЛКД №1/2024 Лесокултурни мероприятия 12,295.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7034 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 Открита процедура 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7033 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7033 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб 2404 Процедури за добив на дървесина 34,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7032 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7032 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб,цр,бл 2403 Процедури за добив на дървесина 22,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7031 ДГС Хасково 04.07.2024 2024-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 104,118.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7030 ДГС Айтос 28.06.2024 01.07.2024 ЛКД 2/2024 Лесокултурни мероприятия 30,425.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7029 ДГС Казанлък 28.06.2024 12-24-203 Лесокултурни мероприятия 1,912.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7028 ДГС Кости 28.06.2024 бл, цр, изгр, трп, избк, дб, гбр, мжд 2416 Процедури за добив на дървесина 15,219.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7027 ДГС Кости 28.06.2024 избк, чб, дб, гбр, трп, здгл, цр, мжд 2408 Процедури за добив на дървесина 40,389.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7026 ДГС Кости 13.06.2024 дб 2024-05 Процедури за продажба на дървесина 12,593.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7025 ДГС Средец 13.06.2024 бл, цр 2023Т Процедури за продажба на дървесина 19,234.95 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7024 ДЛС Ропотамо 19.06.2024 дб,цр 2401, 2402 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7023 ДГС Малко Търново 17.06.2024 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2302, 2305, 2308, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2321 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 157,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7022 ДГС Средец 12.06.2024 бл, цр, кгбр, мжд 2409 Процедури за добив на дървесина 61,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7021 ДГС Айтос 27.05.2024 чб Договаряне 15 Процедури за продажба на дървесина 2,972.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7020 ДГС Карнобат 21.05.2024 шир,игл 2411 Процедури за добив на дървесина 9,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7019 ДГС Кости 04.06.2024 чб, мжд, изгр, избк, бл 2415 Процедури за добив на дървесина 15,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7018 ДГС Стара река 28.05.2024 Лесокултурни мероприятия 3,220.00 лв. без ДДС