slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6877 ДГС Елхово 28.11.2023 цр;бл;кдб № 2401, № 2402, № 2403 Процедури за добив на дървесина 109,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6876 ДГС Кости 05.12.2023 бб, чб 2023-117 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,610.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6875 ДГС Гурково 12.12.2023 13.12.2023 Събиране на оферти с обява 2,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6874 ДГС Кости 05.12.2023 дб 2023-116 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,864.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6873 ДГС Кости 13.11.2023 ела, см, бб, чб, здгл, вб, мб, изгр, бл, цр, избк, гбр 2405 и 2406 Процедури за добив на дървесина 67,740.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6872 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп, шс, ива. кгбр, цр, см. ела, бб, 2409 Процедури за добив на дървесина 29,680.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6871 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, бл, гбр, трп 2408 Процедури за добив на дървесина 29,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6870 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, трп, гбр, мжд, лп 2407 Процедури за добив на дървесина 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6869 ДГС Тича 13.12.2023 бк, здб, гбр, яв 2406 Процедури за добив на дървесина 36,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6868 ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 Бук,Зимендъб 2401-Е Процедури за продажба на дървесина 139,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6867 ДГС Кости 13.12.2023 бл, изгр, цр, избк, гбр, мжд, вб, чб, здгл, бб, ела, трп, гбр, см, 2401, 2402, 2403,2404 и 2407 Процедури за добив на дървесина 244,336.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6866 ДЛС Тунджа 20.12.2023 ak, глд 2405, 2406, 2407 Процедури за добив на дървесина 104,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6865 ДГС Карнобат 24.11.2023 шир.,игл. 2310 Процедури за добив на дървесина 28,776.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6864 ДГС Средец 14.12.2023 бл, цр, пяс, гбр, кгбр, мжд 2402, 2403, 2404 Процедури за добив на дървесина 97,025.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6863 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6862 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6861 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6860 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Явор,Келявгабър 241 Продажба на стояща дървесина на корен 56,307.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6859 ДГС Чирпан 11.12.2023 здб, бк, гбр, кгбр, ак, мжд, цр, кдб 246103, 246104 и 246105 Продажба на стояща дървесина на корен 468,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6858 ДЛС Граматиково 15.12.2023 изгр,избк,бл,цр,трп,гбр,чб 2401,2411,2415, 2420,2421,2422,2426 Процедури за добив на дървесина 299,861.00 лв. без ДДС Профил на купувача