Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6272 ДГС Хасково 30.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 954 куб.м. 0 куб.м. 954 куб.м.
бл, цр, ак
2214, 2215 Процедури за добив на дървесина 41,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2022г. Виж пълна информация
6271 ДГС Гурково 29.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 626 куб.м. 0 куб.м. 1567 куб.м.
бб,см, здгл, бк, гбр, здб, мждр,кл,дчрш,трп,яв,яс,врб
224133, 224134 и 224135 Процедури за добив на дървесина 73,951.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6270 ДГС Карнобат 30.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 90 куб.м. 1 куб.м. 574 куб.м. 384 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.
шир
2218 Процедури за добив на дървесина 35,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2218, в отд. 373 ,,а", "в", "з", "и", 378 "е", 379 "в", "г", 381 "м", 383 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6269 ДГС Карнобат 30.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 761 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1342 куб.м.
шир, игл
2217 Процедури за добив на дървесина 45,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2217, в отд. 312 ,,и", 320 "е", 347 "в", 342 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6268 ДГС Свиленград 29.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6267 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 26 куб.м. 202 куб.м. 173 куб.м. 14 куб.м. 389 куб.м.
бл,цр,мжд
2250 Процедури за добив на дървесина 14,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2250. Виж пълна информация
6266 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 57 куб.м. 48 куб.м. 501 куб.м. 684 куб.м. 59 куб.м. 1358 куб.м.
бл,здб,цр,избк,кгбр,мжд
2249 Процедури за добив на дървесина 52,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2249. Виж пълна информация
6265 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 166 куб.м. 27 куб.м. 333 куб.м.
бл,цр
2248 Процедури за добив на дървесина 12,141.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2248. Виж пълна информация
6264 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 78 куб.м. 167 куб.м. 25 куб.м. 270 куб.м.
цр,бл,кгбр,мжд
2245 Процедури за добив на дървесина 9,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2245. Виж пълна информация
6263 ДГС Малко Търново 25.08.2022 Процедури за добив на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите: товарене, транспорт и разтоварване на дърва за огрев за собствени нужди Виж пълна информация
6262 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1 куб.м. 19 куб.м. 217 куб.м. 304 куб.м. 46 куб.м. 625 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,мжд
2247 Процедури за добив на дървесина 23,190.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2247. Виж пълна информация
6261 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 221 куб.м. 56 куб.м. 572 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1207 куб.м.
здб,цр,бл,избк,бб,чб,гбр,кгбр,мжд
2246 Процедури за добив на дървесина 51,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2246. Виж пълна информация
6260 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 45 куб.м. 6 куб.м. 247 куб.м. 293 куб.м. 35 куб.м. 575 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр,кгбр
2244 Процедури за добив на дървесина 20,805.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2244. Виж пълна информация
6259 ДГС Айтос 26.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 7 куб.м. 18 куб.м. 245 куб.м. 333 куб.м. 7 куб.м. 590 куб.м.
цр,здб,бл,гбр
2243 Процедури за добив на дървесина 21,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2243. Виж пълна информация
6258 ДГС Айтос 12.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50.54 куб.м.
цр,избк
2239-01/2135-02 Процедури за продажба на дървесина 7,495.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 12.08.2022г. Виж пълна информация
6257 ДГС Твърдица 22.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
бк, гбр, здб
№ 2220, №2221 Процедури за добив на дървесина 21,868.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2220 и № 2221, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина. Виж пълна информация
6256 ДГС Стара река - Кипилово 25.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 32 куб.м. 8 куб.м. 317 куб.м. 868 куб.м. 46 куб.м. 1463 куб.м.
бл, бк, здб,гбр,мжд, трп, чрш, бб,яв, лп, ак, брз, см,
229 Процедури за добив на дървесина 59,347.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 229 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6255 ДГС Котел 23.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 792 куб.м.
бк, гбр
36 Процедури за добив на дървесина 30,988.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 36- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6254 ДГС Котел 19.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
6253 ДГС Котел 18.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел” Виж пълна информация