Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4000 ДГС Кипилово 16.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 47 куб.м. 51 куб.м. 51 куб.м. 1132 куб.м. 0 куб.м. 1494 куб.м.
бб, чб, бк, гбр,здб, трп, дрш, чрш, яв,
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 63,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3999 ДГС Малко Търново 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на един брой употребяван, високопроходим МПС Виж пълна информация
3998 ДГС Тунджа 06.03.2020 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) Виж пълна информация
3997 ДГС Котел 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 4560 куб.м. 44 куб.м. 84 куб.м. 4895 куб.м.
бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр
32, 33 Процедури за добив на дървесина 127,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 32 и 33 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3996 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 266 куб.м. 8 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 651 куб.м.
бб
203117 Продажба на стояща дървесина на корен 27,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203117 Виж пълна информация
3995 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 13 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 338 куб.м.
бб, чб
203116 Продажба на стояща дървесина на корен 13,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203116 Виж пълна информация
3994 ДЛС Граматиково 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
146.25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.24 куб.м. 171.49 куб.м.
ДБ,ЦР
№2007-2, №2007-3 Процедури за продажба на дървесина 32,673.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
3993 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 478 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м.
бб;чб;бл;
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 15,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3992 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5573 куб.м. 0 куб.м. 5684 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004; 2008; 2009; 2011; 2019; Процедури за добив на дървесина 142,533.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3991 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
3990 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
Процедура № 3990 на ДГС Ивайловград от 12.03.2020 е прекратена!
3989 ДГС Бургас 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 34 000 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м.” Виж пълна информация
3988 ДГС Карнобат 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 252 куб.м. 7 куб.м. 398 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 874 куб.м.
игл, шир
2003 Процедури за добив на дървесина 19,880.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2003, отд. 230 ,, д1“; ,, ж1“; ,,л1“; ,,м1“; ,,о1“; 231 ,,а“; ,,б“; ,,е“; 232 ,,ж“; ,,м“; ,,п“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; ,,х“; 233 ,,е“; ,,ж“; ,,з“; ,,и“; ,,р“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; 79 ,,п“ Виж пълна информация
3987 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 619 куб.м. 833.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1741 куб.м.
здб,тп, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 114,914.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3986 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м. 1033.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1941 куб.м.
здб,tp, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за добив на дървесина 54,465.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3985 ДГС Айтос 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113.96 куб.м. 8.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122.69 куб.м.
бб,чб
2023/2026 Процедури за продажба на дървесина 9,878.05 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 28 ,02,2020г. Виж пълна информация
3984 ДГС Н. Паничарево 15.04.2020 Открита процедура 5,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП “ДГС Ново Паничарево“ за 24 месеца Виж пълна информация
3983 ДГС Н. Паничарево 14.04.2020 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ и на мебели и други материали за обзавеждане на сгради“ за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево” за 12 месеца. Виж пълна информация
3982 ДГС Н. Паничарево 13.04.2020 Открита процедура 7,109.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3981 ДГС Казанлък 09.03.2020 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
чб,бб,ак
2019 Процедури за продажба на дървесина 13,717.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация