slide

Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №11
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №10
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Кости
2307-8
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Карнобат
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
25.09.2023 / ДГС Твърдица
Остатъци от обект № 2318-8, отдел/подотдел 62: а, с;
Файл
Добавен
21.09.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от обект/пакет 2318-9, отдел/подотдел 260: б, г, к;
Файл
Добавен
21.09.2023 / ДГС Звездец
Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
20.09.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис 2 за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
19.09.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за физически лица об. 2307-1
Файл
Добавен
19.09.2023 / ДГС Маджарово
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
19.09.2023 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
18.09.2023 / ДГС Бургас
2307-6
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Карнобат
2301-7
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Сливен