Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА чб ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 128„ж“,„к“
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Тунджа
Ценоразпис- 10.01.2020 г.
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Котел
2001-3
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.02.2020 / ДГС Звездец
1904-8
Файл
Добавен
18.02.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Елхово
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
14.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
13.02.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 2001
Файл
Добавен
06.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
06.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад.
Файл
Добавен
05.02.2020 / ДГС Н. Паничарево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
05.02.2020 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.02.2020 / ДГС Айтос