Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2123 ПОДОТДЕЛ 460 "в" и 460 "г" И ОБЕКТ 2124, ПОДОТДЕЛ 461 "б" и 461 "д" ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 8
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДГС Кости
ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Котел
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Средец
ценоразпис
Файл
Добавен
29.09.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.09.2022 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2 и Обект 2210-2
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2 и Обект 2210-2
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина на територията на ТП ДГС Маджарово.
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Маджарово
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Гурково
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Мазалат
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДГС Средец