Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 4 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
10.04.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
09.04.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Нова Загора
Продажба на добита дървесина през 2019г. и 2020г. на склад по ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Свиленград
продажба на дървесина на временен склад
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Айтос
1916-3
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ОТ ПОДОТД. 69„а“
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
06.04.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Елхово
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на преходни количества (добити пред 2019 г.) широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Малко Търново
продажба на добита дървесина от склад - пакет 1904-10
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Карнобат