slide

Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад на юридически лица
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Сливен
2408-9
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Карнобат
2408-11
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Карнобат
2408-12=2407-16
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за юридически лица от Обекти №№ 2315ДД, 2316ДД, 2407, 2408
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Мъглиж
ценоразпис
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДЛС Граматиково
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2403 по ценоразпис
Файл
Добавен
20.06.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 38
Файл
Добавен
20.06.2024 / ДГС Кости
Обект № 2409-9
Файл
Добавен
20.06.2024 / ДГС Звездец
Предложение № 15 за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
20.06.2024 / ДГС Н. Паничарево
ценоразпис юл
Файл
Добавен
19.06.2024 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.06.2024 / ДЛС Граматиково
Одобрен ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Гурково
Ценоразпис об. 2406-1
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Маджарово
Предложение № 14 за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 37
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Кости
Ценоразпис ОЗП ЮЛ
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Котел
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 36
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Кости
Обект № 2409-7
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Звездец
ценоразпис игл. на тон
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Ивайловград