Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДГС Бургас
1905-5,1904-4
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДГС Карнобат
1906-7
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 8 от временен склад на територията на ТП "ДГС Кости".
Файл
Добавен
13.11.2019 / ДГС Кости
Продажба на добита дървесина по чл.71,т.4 от Наредбата по ценоразпис на юридически лица
Файл
Добавен
13.11.2019 / ДГС Свиленград
1907-11
Файл
Добавен
13.11.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Средец
1906-6
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис 1907-9
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Звездец
1904-3
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
1917-12
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДЛС Несебър
1920-15
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДГС Карнобат