slide

Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДГС Средец
ценоразпис с утвърдени цени за продажба на дървесина-фл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис с утвърдени цени на добита дървесина-юл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
29.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
29.11.2022 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.11.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
28.11.2022 / ДГС Твърдица
2012-14
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник Павел баня на територията на ТП ДЛС МАЗАЛАТ през сезон 2022/2023 г.
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДЛС Мазалат
ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2153 ПОДОТДЕЛ 418 "а" и 418 "б" на ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДЛС Мазалат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина(срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Средец
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добина дървесина на ФЛ за лични нужди от обекти №2237 и №2238
Файл
Добавен
18.11.2022 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.11.2022 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Гурково
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Царево