Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица-Обект 2119-5
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДГС Айтос
2106-6
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДГС Карнобат
ценоразпис
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА, ЗАСЕГНАТА ОТ КОРОЯДИ И ФИТОПАТОГЕНИ, ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДЛС Тополовград
12106-3
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Малко Търново
12106-3
Файл
Добавен
29.04.2021 / ДГС Карнобат
2102-4, 2107-2
Файл
Добавен
29.04.2021 / ДГС Карнобат
2106-5
Файл
Добавен
29.04.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.04.2021 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 10 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
28.04.2021 / ДГС Кости
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2119-4
Файл
Добавен
28.04.2021 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Айтос
12106-2
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2120-2
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Свиленград
2017-7, 2021-9
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021 год. за юридически лица- Обект 2119-3
Файл
Добавен
26.04.2021 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 9 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
23.04.2021 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.04.2021 / ДГС Малко Търново