Ценоразписи

Цениразпис иглолистни
Файл
Добавен
12.08.2022 / ДГС Чирпан
Ценоразпис за местно население - дърва за огрев без транспорт
Файл
Добавен
12.08.2022 / ДГС Чирпан
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
12.08.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
11.08.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.08.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
10.08.2022 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
08.08.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
08.08.2022 / ДГС Карнобат
2213-2
Файл
Добавен
05.08.2022 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад
Файл
Добавен
05.08.2022 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6
Файл
Добавен
04.08.2022 / ДГС Кости
Ценоразпис от 03.08.2022г.
Файл
Добавен
04.08.2022 / ДГС Котел
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
03.08.2022 / ДЛС Мазалат
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
03.08.2022 / ДГС Айтос
Ценоразспис Обект 2218
Файл
Добавен
29.07.2022 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.07.2022 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДЛС Мазалат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис от обект 2219
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДЛС Несебър