slide

Ценоразписи

Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
23.02.2024 / ДГС Кипилово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №12
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206,училища и др.,ФЛ извън списъците по чл.111.
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Айтос
Предложение № 1 за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис за продажба на дърва за огрев физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис за продажба на дърва за огрев физ. лица извън сп. по чл. 111, ал. 6
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Нова Загора
2305-4.2
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №11
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №10
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Кости
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон -февруари 2024 г.
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за иглолистна увредена дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Чирпан
ценоразпис
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Малко Търново
ценоразпис МН по чл 111 ал.6 от ЗГ
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ без право на продажба.
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ за лични нужди.
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тополовград
ценоразпис
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Сливен
ценоразпис за ФЛ извън списъци по чл.111, ал. 6 от ЗГ
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Кипилово
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Бургас