Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Бургас
Ценоразпис 2 от 26.10.2021 г.
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Чирпан
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Малко Търново
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Котел
Минимални цени за ползване на услугите по реда на ОЛТ в ТП "ДГС Тунджа"
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
26.10.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис за минималните продажни цени на колхидски фазан от фазанария "Долна Топчия"
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.10.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис 2112-6
Файл
Добавен
13.10.2021 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.10.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис обект 2107-1
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Маджарово
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДГС Стара река
ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДЛС Ропотамо
2110-5
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 2115
Файл
Добавен
05.10.2021 / ДГС Средец
12109-8
Файл
Добавен
05.10.2021 / ДГС Карнобат