Ценоразписи

Одобрен ценоразпис 2021г.-2
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Айтос
2026-2
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Карнобат
12105-1
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.01.2021 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Елхово
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Средец
Ценоразспис 2104-2, отдел 143 "и"
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 1 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2021 Г.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Стара Загора
2102-1
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразписи 2 бр.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Малко Търново
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис 2021 г.
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Сливен