Ценоразписи

ценоразпис от обекти 2220;2224;2227;2228;2229;2234;
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис физически лица в сила от 15.03.2022г.
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис широколистно от обекти 2205 и 2208
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис по чл. 71 за Физически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ДГС ТИЧА
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Тича
ЦЕНОРАЗПИС ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА 2022
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДЛС Граматиково
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ДГС ТИЧА
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Тича
Одобрено предложение за продажба на технолог. дървесина от сребролистна липа
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис 05.2022
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Стара Загора
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Средец
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.1 и т.6.
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Твърдица
12204-4 ЮЛ
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Царево