slide

Ценоразписи

Ценоразпис 2023 г. ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.03.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.03.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.03.2023 / ДГС Сливен
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.03.2023 / ДГС Котел
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Нова Загора
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО СОРТИМЕНТИ В ТП "ДГС КОСТИ" ПО ЧЛ.71,АЛ.1, Т.4 И АЛ.2,Т.1А ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
13.03.2023 / ДГС Стара Загора
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
13.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2023 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2023 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.03.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.03.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
01.03.2023 / ДГС Елхово
ценоразпис за извършване на работа с колесен багер
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Малко Търново
Предложение № 1
Файл
Добавен
27.02.2023 / ДГС Н. Паничарево