slide

Ценоразпис разсадници

Ценоразпис
Файл
Добавен
23.02.2024 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.01.2024 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос за сезон 2023/2024г.
Файл
Добавен
23.11.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2023/2024 год.
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис за школувани фиданки на ТП ДЛС "Несебър" за 2023/24 год.
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за фиданките, произведени в горски разсадник "Трънково" на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
25.10.2023 / ДГС Елхово
Ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос, предвидени за продажба през сезон 2022/2023 год.
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис за школувани фиданки - без вадене
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис контейнерни фиданки - 2022/2023г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис школувани фиданки 2022/2023г
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките, произведени в ГР "Ормана" на територията на ТП "ДГС Тунджа" гр.Ямбол през 2022/2023г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2022/2023 год.
Файл
Добавен
26.10.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2022 год.
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис контейнерни фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис школувани фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ШКОЛУВАНИ ФИДАНКИ 2022 ГОД.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис фиданки
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис за продажба на школувани фиданки 2021/2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките произведени в разсадник"Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос,предвидени за продажба през сезон 2021/2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос