slide

Планове и разчети

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год. в ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо
годишен план
Файл
Добавен
17.03.2023 / ДЛС Граматиково
Коригиран годишен план за ползване на дървесина за 2023г.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина 2023г.
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Маджарово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Средец
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.02.2023 / ДГС Стара река
ГОДИШЕ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023г. на ТП "ДГС Тича"
Файл
Добавен
02.02.2023 / ДГС Тича
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
02.02.2023 / ДГС Кости
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДЛС 'НЕСЕБЪР' ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
31.01.2023 / ДЛС Несебър
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2023 год.
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
27.01.2023 / ДГС Звездец
годишен план 2023
Файл
Добавен
22.01.2023 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
11.01.2023 / ДГС Айтос
Годишен план
Файл
Добавен
06.01.2023 / ДГС Кипилово
Променен годишен план за лесфонд 2022г.
Файл
Добавен
29.12.2022 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
29.12.2022 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване за КЛФ 2022г.
Файл
Добавен
23.12.2022 / ДГС Котел