slide

Годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина 2023
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина за 2023г.
Файл
Добавен
17.08.2023 / ДГС Айтос
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2023г.
Файл
Добавен
08.08.2023 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина през 2023г.
Файл
Добавен
03.08.2023 / ДГС Айтос
Коригиран ГП за ползване на дървесина през 2023г.
Файл
Добавен
02.08.2023 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
20.07.2023 / ДЛС Тунджа
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г
Файл
Добавен
18.07.2023 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г.
Файл
Добавен
13.07.2023 / ДГС Айтос
Годишен план
Файл
Добавен
03.07.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
30.06.2023 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г.
Файл
Добавен
01.06.2023 / ДГС Айтос
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Стара Загора
Годишен план 2023г.
Файл
Добавен
26.05.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Айтос