slide

Инвентаризация разсадници

ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "ЗИРКОВА ВОДЕНИЦА" В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП "ДГС - ЦАРЕВО"
Файл
Добавен
04.07.2024 / ДГС Царево
Есенна инвентаризация на горски разсадници 2023г.
Файл
Добавен
08.12.2023 / ДЛС Несебър
Есенна инвентаризация на горски разсадници 2023г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Сливен
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
26.10.2023 / ДГС Бургас
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
25.10.2023 / ДГС Елхово
Есенна инвентаризация в горските разсадници - държавна собственост през 2023г, ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
13.10.2023 / ДГС Карнобат
Есенна инвентаризация в горски разсадник "Малката река" през 2023г.
Файл
Добавен
12.10.2023 / ДГС Средец
Инвентаризация разсадник Ветрен - 2023г.
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Мъглиж
Инвентаризация разсадник Ветрен - 2022г.
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Мъглиж
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
09.12.2022 / ДГС Бургас
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Инвентаризация разсадници 2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Обобщителен протокол
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Протокол инвентаризирани разсадникови площи
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Есенна инвентаризация в горските разсадници - държавна собственост през 2022г, ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Карнобат
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА" 2022
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Средец
Инвентаризация ГР Ормана
Файл
Добавен
13.12.2021 / ДЛС Тунджа
Инвентаризация Разсадник
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Гурково