slide

Инвентаризация разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
09.12.2022 / ДГС Бургас
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Разсадник инвентаризация 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Инвентаризация разсадници 2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Обобщителен протокол
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Протокол инвентаризирани разсадникови площи
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Есенна инвентаризация в горските разсадници - държавна собственост през 2022г, ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Карнобат
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА" 2022
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Средец
Инвентаризация ГР Ормана
Файл
Добавен
13.12.2021 / ДЛС Тунджа
Инвентаризация Разсадник
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Гурково
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГР. ЕЛХОВО
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Елхово
Обобщени протоколи от есенната инвентаризация на посевите в разсадник"Извора",на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Разсадник - инвентарицация
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Сливен
инвентаризация разсадници 2021 год.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Несебър
инвентаризация разсадник 2021г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2020г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2019г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2018г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2017г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж