Регистър ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Декларация Любен Сестримски
Файл
Добавен
13.05.2022 / ДГС Мъглиж
Декларация Любомир Илиев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Хасково
Декларация Михаил Михайлов
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Свиленград
Декларация Трифон Бонев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Чирпан
Декларация инж. Кондузов
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДЛС Мазалат
Декларация инж. Мишинев
Файл
Добавен
06.04.2022 / ДГС Елхово
Декларация инж. Николов
Файл
Добавен
06.04.2022 / ДГС Малко Търново
Декларация инж. К.Стоянов
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Стара река - Кипилово
Декларация инж. К. Николов
Файл
Добавен
09.03.2022 / ДГС Тича
Декларация инж. В. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Маджарово
Декларация инж. Н. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДЛС Тополовград
Декларация инж. В. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Ивайловград
Декларация инж.Л.Симеонова
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Котел
Декларация инж.К.Недев
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Тунджа
Декларация инж.Д.Мандулев
Файл
Добавен
26.10.2021 / ДЛС Несебър
Декларация инж.Петко Георгиев
Файл
Добавен
09.08.2021 / ДГС Малко Търново
Декларация инж.М.Михайлов
Файл
Добавен
04.08.2021 / ДГС Хасково
Декларация инж.П.Желев
Файл
Добавен
03.08.2021 / ДГС Кипилово (до 31.12.2021)
Декларация инж.С.Сахакян
Файл
Добавен
03.08.2021 / ДГС Айтос
Декларация инж.К.Кирилов
Файл
Добавен
03.08.2021 / ДГС Свиленград