slide

Гoрска сертификация

писмо до кметства ГВКС
Файл
Добавен
23.02.2024 / ДГС Твърдица
доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното вьздействие
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад резюме
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад инванзивни видове
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Списък на насаждения
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Писмо до кметства
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Заповед за допустимите количества НГП за 2024 г.
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Стара Загора
Уведомление горскостопански дейности
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Анализ положителни и отрицателни ефекти
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Вътрешни правила сигнали за дискриминация 2024
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Стара Загора
Процедура за обезщетение на засегнатите страни 2024 г.
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДГС Стара Загора