slide

Гoрска сертификация

Aнализ на мониторинговата система
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Резюме на ГСП 2021 г.
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Карта на ТП ДЛС ,,МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Анализ на положителни и отрицателни външни фактори
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Стопанска дейност 2023
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Съобщение до кметовете
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на инвазивните дървесни видове на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 и 1.3 - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад ГВКС - актуализиран 2022 год.
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Ропотамо
Доклад фауна 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости
Доклад Флора 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости
Мониторингов доклад 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Доклад за изпълнение на ЗБУТ 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Оценка на риска от нерегламентирани действия
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Програма за обучение 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо