slide

Контакти | Централно Управление

Директор:
инж. Димчо Радев
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
8800, гр. Сливен, ул. Орешака № 15а
e-mail:
uidp@uidp-sliven.com
телефон:
тел. 044/62 29 21 ; факс 044/62 20 77
факс: