Личен състав

Директор
инж. Пейчо Иванов Върбанов
Заместник директор
Жельо Тодоров Марев
Заместник директор
Михаил Иванов Михаилов
Заместник директор
Константин Станчев Недев
Председател на УС
Мария Михайлова
Член на УС
инж. Пейчо Иванов Върбанов
Член на УС
Славина Попова-Колева
Началник отдел "Възобновяване, ПП"
Румяна Николова Пенева
Началник отдел "Стопанисване "
Златка Петрова Азманова
Началник отдел "Отдаване на д-тите и КС"
Станимир Атанасов Сотиров
Началник отдел "Ловно стопанство, СД и Охрана"
Невен Любомиров Пенев
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Александрова Попова
Началник отдел „ВО и МРЛТ”
Диана Ангелова Кутова - Стефанова
Ръководител Човешки ресурси
Христина Здравкова Стефанова
Главен счетоводител
Мария Костова Русева
Заместник гл.счетоводител
Петранка Пенева Петрова
Счетоводител
Татяна Стоянова Стоянова
Счетоводител
Таня Грудова Янгозова
Юрисконсулт
Светлана Йорданова Драгиева
Юрисконсулт
Юра Велкова Челебиева