slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6698 ДГС Кипилово 30.05.2023 Договаряне Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6615 ДГС Кипилово 24.02.2023 Договаряне 8,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6592 ДГС Гурково 21.02.2023 22.02.2023 Договаряне 10,179.68 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6093 ДЛС Тунджа 02.09.2021 пяс 2114 Договаряне

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6083 ДГС Гурково 05.04.2022 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5731 ДГС Звездец 19.11.2021 Договаряне 6,559.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!
5712 ДГС Звездец 15.11.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5588 ДГС Звездец 21.09.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5510 ДЛС Тополовград 09.08.2021 Договаряне 2,722.55 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4375 ДЛС Граматиково 15.06.2020 бл,здб,цр,бк,кгбр 2003 Договаряне 50,947.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4371 ДГС Чирпан 16.06.2020 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4315 ДЛС Граматиково 18.05.2020 дб,цр обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/ Договаряне 71,700.30 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4271 ДГС Свиленград 27.04.2020 Договаряне 987.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4246 ДГС Свиленград 24.04.2020 Договаряне 2,483.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4234 ДЛС Граматиково 11.05.2020 чб,здгл,бб,бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак,дб 2022 Договаряне 50,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4199 ДЛС Граматиково 24.04.2020 дб 2005-1 Договаряне 13,038.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4175 ДЛС Граматиково 27.04.2020 чб,бб,дб,цр,бк 2021 Договаряне 32,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4163 на ДГС Тича от 16.04.2020 е прекратена!
4163 ДГС Тича 16.04.2020 Договаряне 3,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4158 ДЛС Граматиково 21.04.2020 дб,бк,цр 2020 Договаряне 23,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача