slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7036 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 кгбр, мжд Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419 Процедури за добив на дървесина 113,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7034 ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 Открита процедура 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6970 ДГС Звездец 29.02.2024 01.03.2024 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,457.97 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6947 ДГС Звездец 14.02.2024 15.02.2024 бл, чб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412 Процедури за добив на дървесина 216,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6936 ДГС Звездец 06.02.2024 07.02.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр, чб Обект №2410 и Обект №2413 Процедури за добив на дървесина 118,797.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6899 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр Обект №2404 и Обект №2405 Процедури за добив на дървесина 69,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6898 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, изгр, цр, гбр, кгбр Обект 2403 Процедури за добив на дървесина 55,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6502 ДГС Звездец 05.01.2023 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр, бк Обект №2318 и Обект №2319 Процедури за добив на дървесина 86,535.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6380 ДГС Звездец 05.12.2022 бб, чб, дб, цр, гбр, бк, мжд, кгбр, срлп, здгл Обект №2301, Обект №2302, Обект №2306, Обект №2307, Обект №2309 и Обект №2311 Процедури за добив на дървесина 247,554.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6181 ДГС Звездец 28.06.2022 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, бк, кгбр, кл Обект №2218 Процедури за добив на дървесина 59,850.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6131 ДГС Звездец 31.05.2022 Открита процедура 7,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6055 ДГС Звездец 31.03.2022 дб, цр, кгбр, бб, чб, бк, лп, гбр, мжд, срлп, здгл, бк Обект №2214, Обект №2215 и Обект №2216 Процедури за добив на дървесина 79,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5933 ДГС Звездец 11.02.2022 дб,цр,гбр Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за продажба на дървесина 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5931 ДГС Звездец 11.02.2022 дб,цр,гбр,бк,дк,чдб,мжд,трб,кгбр,лп,срлп Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за добив на дървесина 39,972.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5749 ДГС Звездец 02.12.2021 цр,бл,кгбр,мжд Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 Продажба на стояща дървесина на корен 150,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5748 ДГС Звездец 02.12.2021 бб,чб,цр,бл,чдб,мжд,дб,кгбр Обект №2201 и Обект №2203 Процедури за добив на дървесина 52,808.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5746 ДГС Звездец 03.12.2021 дб,цр,кгбр Пакет №2203-1 Процедури за продажба на дървесина 115,832.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5731 ДГС Звездец 19.11.2021 Договаряне 6,559.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!
5712 ДГС Звездец 15.11.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5699 ДГС Звездец 17.11.2021 Събиране на оферти с обява 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача