Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5254 ДГС Звездец 10.05.2021 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирано поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
5234 ДГС Звездец 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб,цр,кгбр
Обект № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5162 ДГС Звездец 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб, цр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
Процедура № 5162 на ДГС Звездец от 22.03.2021 е прекратена!
5091 ДГС Звездец 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб, цр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
Процедура № 5091 на ДГС Звездец от 02.03.2021 е прекратена!
5024 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
548 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м. 2388 куб.м. 96 куб.м. 5186 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
ОБЕКТ № 2114, ОБЕКТ №2115 , ОБЕКТ №2116, ОБЕКТ№2117 И ОБЕКТ №2118 Продажба на стояща дървесина на корен 237,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособени в Обект № 2114 ,Обект № 2115 , Обект № 2116 , Обект № 2117 , Обект № 2118 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
5023 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м. 906 куб.м. 57 куб.м. 1580 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 и ОБЕКТ №2113 Процедури за добив на дървесина 37,626.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 и Обект №2113 находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
4952 ДГС Звездец 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 407 куб.м. 494 куб.м. 80 куб.м. 1091 куб.м.
цр,дб,гбр,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 77,105.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4924 ДГС Звездец 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 170 куб.м. 1708 куб.м.
цр,дб,гбр,бк,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет /Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4832 ДГС Звездец 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 170 куб.м. 1708 куб.м.
цр,дб,гбр,кгбр,мжд
Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”, Виж пълна информация
4830 ДГС Звездец 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 302 куб.м. 659 куб.м. 37 куб.м. 1105 куб.м.
чб,дб,цр,бк,гбр,кгбр
Обект №2111 Процедури за добив на дървесина 26,428.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2111 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
4828 ДГС Звездец 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
285 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 326 куб.м.
дб
Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) Процедури за продажба на дървесина 41,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели от временен склад от Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
4826 ДГС Звездец 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м.
бб,чб
Обект №2110 Продажба на стояща дървесина на корен 13,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2110 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4796 ДГС Звездец 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 1897 куб.м. 2086 куб.м. 82 куб.м. 4641 куб.м.
дб,цр,гбр,чдб, бк, кгбр,мжд, здгл,бб, чб
Обект №2103, №2104, №2105, №2106, №2107, №2108 и №2109 Продажба на стояща дървесина на корен 220,249.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2103 , ОБЕКТ №2104, ОБЕКТ №2105, ОБЕКТ №2106, ОБЕКТ №2107, ОБЕКТ №2108 и ОБЕКТ №2109 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4795 ДГС Звездец 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
340 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 825 куб.м. 205 куб.м. 1973 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
ОБЕКТ № 2101 и ОБЕКТ №2102 Процедури за добив на дървесина 48,402.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обекти № 2101 и №2102 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4717 ДГС Звездец 23.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м. 283 куб.м. 7 куб.м. 573 куб.м.
дб, цр,гбр, трп
Обект №2025 Процедури за добив на дървесина 13,498.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2025 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4693 ДГС Звездец 13.10.2020 Събиране на оферти с обява 950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца“ в ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4682 ДГС Звездец 14.10.2020 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Звездец” Виж пълна информация
4576 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 528 куб.м. 600 куб.м. 32 куб.м. 1285 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, трп
Обект №2025 и Обект №2026 Процедури за добив на дървесина 30,496.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обекти № 2025 и №2026 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4575 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 1263 куб.м. 9 куб.м. 2237 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб
Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024 Продажба на стояща дървесина на корен 103,562.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2023 И ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4538 ДГС Звездец 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр, трп,кгбр
2020; 2021; 2022; 2023; 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2021 , ОБЕКТ №2022 , ОБЕКТ №2023 , ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация