slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
412 ДЛС Тополовград Информация плащания ДЛС Тополовград 11.05.2016

зоп май.pdf /20.06.2016/
spravka06.pdf /20.07.2016/
плащания юли 2016.pdf /19.08.2016/
м.Август.pdf /26.09.2016/
Септември-2016.pdf /20.10.2016/
oktomvri.pdf /21.11.2016/
ноември.pdf /21.12.2016/
декември-16.pdf /23.01.2017/
411 ДГС Айтос „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 14 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомо 22.04.2016
протокол.rar /19.07.2016/
Заповед и Доклад.rar /27.07.2016/
Договор 75.rar /04.10.2016/
Договор 76.rar /04.10.2016/
Договор 77.rar /04.10.2016/
Договор 78.rar /04.10.2016/
Договор 79.rar /04.10.2016/
Договор 80.rar /04.10.2016/
410 Централно Управление „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консуматив 14.04.2016
Протокол 3.rar /20.06.2016/
Протокол № 4.rar /04.07.2016/
Протокол №5.rar /12.07.2016/
Решение.rar /12.07.2016/
Информация за сключен договор.rar /27.09.2016/
Договор и приложения.rar /29.09.2016/
Допълнително споразумение към договор 100.zip /30.08.2018/
Обявление за приключване на договор.PDF /15.05.2019/
409 Централно Управление Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от 1 година”. 14.04.2016
Обявление.rar /10.08.2016/
ДОГОВОРИ.rar /12.08.2016/
ДОГОВОРИ1.rar /12.08.2016/
ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЕ ЦУ.rar /12.08.2016/
ПРИЛОЖЕНИЯ към Договори.rar /15.08.2016/
Договор и обявление за възложена поръчка.rar /19.09.2016/
Инф. за прикл. дог. 801557 801536 801553 801528 801575 801572 801566 801562.rar /21.08.2017/
Инф. за прикл.дог. 801604 801593 801586 801584 801583 801581 801580 801579 801643.rar /21.08.2017/
Инф.прикл.дог. 801670 801667 801663 801661 801659 801673 801674.rar /21.08.2017/
Инф.прикл.дог. 801684 801680 801695 801699.rar /21.08.2017/
инф.прикл.дог. 801814 801807 801803 801788 801752 801749 801748 801746 801741.rar /22.08.2017/
Инф.прикл.дог 802007.rar /23.08.2017/
Инф.прикл.дог 802131 802122.rar /23.08.2017/
инф прикл.дог 802631 802630.rar /28.08.2017/
802712.rar /28.08.2017/
408 ДЛС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И НАРЕДБА 14.04.2016плащане позиция №1- СТМ Медика12072016.pdf /13.07.2016/
плащане СТМ Тотева-Станилова.pdf /15.08.2016/
плащане стм18052017.pdf /18.05.2017/
407 Централно Управление „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ НА FSC ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮИДП” ДП, ПО ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ” 14.04.2016

Протоколи №№ 1 и 2.rar /05.07.2016/
обявление за отваряне на ценовите оферти.docx /05.07.2016/
Протокол №3 и решение.rar /19.07.2016/
договор и инф.за скл.договор.rar /26.09.2016/
406 ДГС Свиленград "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД" на 30.05.2016 година в сградата на ТП ДГС Свиленград 13.04.2016


protokol 3.doc /21.06.2016/
reshenie 178.jpg /21.06.2016/
Договор и инф.дог АОП.rar /29.07.2016/
информация плащания.jpg /13.09.2016/
информация плащания.jpg /19.10.2016/
информация плащания.jpg /22.12.2016/
информация плащания.jpg /18.01.2017/
информация плащане.jpg /06.06.2017/
информация плащане чл.22 б.jpg /18.07.2017/
плащане м. ЮЛИ.jpg /01.08.2017/
обявление за приключване на договор АОП.rar /01.08.2017/
405 Централно Управление „Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества материали за маркиране - специализиран спрей за маркиране на стояща и лежаща дървесина, боя, разредител, четки, горска креда и други технически средства за маркиране - клупи, висотомери и др., необх 11.04.2016

Desktop.rar /21.06.2016/
Решение класиране.rar /24.06.2016/
Договор и приложения.rar /11.07.2016/
Информация за сключен договор.rar /13.07.2016/
прикл.договор.rar /30.07.2018/
404 Централно Управление „Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС, за срок от 24 месеца” 11.04.2016

Договор и приложения.rar /13.07.2016/
Обявление за възложена поръчка.rar /13.07.2016/
инфо_прикл.договор.rar /30.07.2018/
403 ДГС Казанлък „Избор на доставчик за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” 11.04.2016

Договор.rar /31.10.2016/
Приложения към договор.rar /31.10.2016/
402 ДГС Казанлък „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Казанлък“ 11.04.2016

Договор.rar /31.10.2016/
Приложения към договор.rar /31.10.2016/
401 ДЛС Тополовград ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТОПОЛОВГРАД" ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А 11.04.2016
400 ДЛС Тополовград ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНЕВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТОПОЛОВГРАД" 11.04.2016
399 ДГС Елхово "Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС "Елхово". 11.04.2016

398 ДГС Елхово Изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и Опазване на Дивеча и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство „Елхово” 11.04.2016


397 ДГС Елхово "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЕЛХОВО" 11.04.2016


396 ДГС Ивайловград "Текущ ремонт на съществуващ горски път „Манастира", намиращ се в Община Ивайловград, на територията на ТП ДГС – Ивайловград" 07.04.2016


395 ДГС Хасково "Годишни технически прегледи/вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково" 05.04.2016


394 ДГС Хасково "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС ХАСКОВО"" 05.04.2016Обявление прикл.договор.pdf /06.06.2017/
393 ДГС Хасково „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА С ПОМОЩА НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЕКТИ НА ТП ДГС ХАСКОВО" 05.04.2016
Обявление прикл.договор СОТ.pdf /06.06.2017/