slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7049 ДГС Н. Паничарево 22.07.2024 Обект №1-ЛКД/2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,797.76 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7041 ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб 2401,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7040 ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб,габ,кгаб,мжд и др. 2208,2301,2309,2313,2401,2403,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6935 ДГС Н. Паничарево 01.02.2024 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр,бб,чб,трп № 2305 и № 2309 Процедури за добив на дървесина 37,334.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6916 ДГС Н. Паничарево 10.01.2024 здгл,чб,бб,изгор,бл,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд, Обект № 2401 и Обект № 2406 Процедури за добив на дървесина 159,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6892 ДГС Н. Паничарево 22.12.2023 изгор,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд № 2410 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6886 ДГС Н. Паничарево 20.12.2023 здгл,чб,бб,изгор,бл,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд, Обекти № 2401, № 2403, № 2404 и № 2406 Процедури за добив на дървесина 248,763.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6756 ДГС Н. Паничарево 03.08.2023 изгор,избк,гбр,брк,цр,бл,гбр 308-а; 323-г; 324-б; 340-б,в,г; 360-а;406-ж Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,341.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6525 ДГС Н. Паничарево 25.01.2023 здгл,бб,чб,бл,цр,избк,срлп,гбр,трп,мжд Обект №2310 Процедури за добив на дървесина 31,845.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6506 ДГС Н. Паничарево 05.01.2023 бб,чб,бл,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр,здгл,избк Обект №2309, Обект №2310 Процедури за добив на дървесина 49,938.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6472 ДГС Н. Паничарево 21.12.2022 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр №2314 Процедури за добив на дървесина 70,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6451 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб, бб, мжд №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6444 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб,бл,изгор,цр,гбр,срлп,трп,мжд,кгбр,,здгл,бб, №2303, №2304, №2305, №2306, №2307, №2310, №2311, №2313 Процедури за добив на дървесина 315,703.51 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6443 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 бл,цр,мжд,кгбр,изгор,избк,срлп,бб,чб,бл,трп,гбр, №2301, №2302, №2308, №2309, №2312 Процедури за добив на дървесина 138,258.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6375 на ДГС Н. Паничарево от 30.11.2022 е прекратена!
6375 ДГС Н. Паничарево 30.11.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6365 на ДГС Н. Паничарево от 14.11.2022 е прекратена!
6365 ДГС Н. Паничарево 14.11.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6333 на ДГС Н. Паничарево от 14.10.2022 е прекратена!
6333 ДГС Н. Паничарево 14.10.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6151 ДГС Н. Паничарево 27.05.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,034.08 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6120 ДГС Н. Паничарево 19.05.2022 Открита процедура 11,054.89 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6065 ДГС Н. Паничарево 01.04.2022 дб,цр,мжд,гбр,срлп Обект №2118, Обект №2113 и Обект №2208 Процедури за добив на дървесина 14,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача