Процедура № 7040 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 40,000.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на прогнозни количества дървесина от временни складове на изброените обекти до тир станция, намираща се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2208,2301,2309,2313,2401,2403,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб,габ,кгаб,мжд и др. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2000 Пр. куб.м.