Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4491 ДГС Сливен 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 675 куб.м.
иглолистна и широколистна
2051 Продажба на стояща дървесина на корен 25,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4487 ДГС Сливен 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
572 куб.м. 136 куб.м. 24 куб.м. 4585 куб.м. 2468 куб.м. 1025 куб.м. 8810 куб.м.
иглолистна и широколистна
Обекти № 2038А, 2039А, 2025В, 2036Б и 2046Б Продажба на стояща дървесина на корен 338,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4472 ДГС Сливен 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1758 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2893 куб.м.
широколистна
2048 Продажба на стояща дървесина на корен 105,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4458 ДГС Сливен 07.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м. 236 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м.
иглолистна и широколистна
2045 Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4454 ДГС Сливен 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.10 куб.м. 76.80 куб.м. 0 куб.м. 172.90 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-11 Процедури за продажба на дървесина 9,509.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4454 на ДГС Сливен от 02.07.2020 е прекратена!
4448 ДГС Сливен 21.07.2020 11.08.2020 0 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост Виж пълна информация
4415 ДГС Сливен 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 853 куб.м. 568 куб.м. 0 куб.м. 1421 куб.м.
широколистна
2044 Процедури за добив на дървесина 37,002.84 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4393 ДГС Сливен 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1256 куб.м. 839 куб.м. 0 куб.м. 2095 куб.м.
широколистна
2043 Продажба на стояща дървесина на корен 79,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4392 ДГС Сливен 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 1269 куб.м.
иглолистна и широколистна
2040А Продажба на стояща дървесина на корен 51,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4392 на ДГС Сливен от 24.06.2020 е прекратена!
4384 ДГС Сливен 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1200 куб.м. 798 куб.м. 100 куб.м. 2162 куб.м.
широколистна
2033Б и 2034Б Продажба на стояща дървесина на корен 83,369.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4364 ДГС Сливен 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 2943 куб.м. 1206 куб.м. 160 куб.м. 4889 куб.м.
иглолистна и широколистна
2025Б, 2029Б, 2035А и 2036А Продажба на стояща дървесина на корен 177,121.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4352 ДГС Сливен 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 268.33 куб.м. 226.43 куб.м. 22.80 куб.м. 517.56 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-09 И 20-10 Процедури за продажба на дървесина 32,536.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4352 на ДГС Сливен от 12.06.2020 е прекратена!
4349 ДГС Сливен 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78.38 куб.м. 59.4 куб.м. 0 куб.м. 137.78 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-08 Процедури за продажба на дървесина 8,504.72 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4349 на ДГС Сливен от 10.06.2020 е прекратена!
4341 ДГС Сливен 04.06.2020 05.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.
Виж пълна информация
4319 ДГС Сливен 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 892 куб.м. 248 куб.м. 272 куб.м. 1524 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01В Процедури за продажба на дървесина 94,947.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4282 ДГС Сливен 22.05.2020 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 63,087.45 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
4256 ДГС Сливен 02.06.2020 03.06.2020 Открита процедура 81,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Сливен”
Виж пълна информация
4245 ДГС Сливен 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
575 куб.м. 206 куб.м. 21 куб.м. 3289 куб.м. 1812 куб.м. 715 куб.м. 6618 куб.м.
иглолистна и широколистна
2038, 2039 и 2040 Продажба на стояща дървесина на корен 274,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4245 на ДГС Сливен от 19.05.2020 е прекратена!
4209 ДГС Сливен 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250.93 куб.м. 197.43 куб.м. 22.8 куб.м. 471.16 куб.м.
широколистна
20-07 Процедури за продажба на дървесина 29,567.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4209 на ДГС Сливен от 08.05.2020 е прекратена!
4136 ДГС Сливен 05.05.2020 07.05.2020 Открита процедура 2,941.60 лв. без ДДС
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 4136 на ДГС Сливен от 05.05.2020 е прекратена!