Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4906 ДГС Сливен 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
4874 ДГС Сливен 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
938 куб.м. 385 куб.м. 19 куб.м. 545 куб.м. 4529 куб.м. 430 куб.м. 6846 куб.м.
широколистна и иглолистна
2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 284,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4858 ДГС Сливен 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 57 куб.м. 21 куб.м. 361 куб.м. 2695 куб.м. 100 куб.м. 3495 куб.м.
широколистна и иглолистна
2102, 2112 и 2113 Продажба на стояща дървесина на корен 142,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4841 ДГС Сливен 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
130 куб.м. 21 куб.м. 3 куб.м. 892 куб.м. 6806 куб.м. 287 куб.м. 8139 куб.м.
широколистна
2103, 2104, 2105, 2115 и 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 308,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4840 ДГС Сливен 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м.
широколистна
2110 Процедури за добив на дървесина 10,587.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
4837 ДГС Сливен 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1180 куб.м. 11 куб.м. 70 куб.м. 151 куб.м. 903 куб.м. 452 куб.м. 2767 куб.м.
широколистна
2101 Процедури за добив на дървесина 71,948.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
4798 ДГС Сливен 26.11.2020 0 Лесокултурни мероприятия 2,700.00 лв. без ДДС
Предмет: „Изкореняване на саморасляци по окрайнини и прерасли бракувани фиданки с цел освобождаване на площи, на територията на горски разсадник „Сливенски минерални бани” и „Абланово”, находящи се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
4794 ДГС Сливен 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 599 куб.м. 323 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
широколистна и иглолистна
2066 Продажба на стояща дървесина на корен 32,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4794 на ДГС Сливен от 01.12.2020 е прекратена!
4781 ДГС Сливен 20.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14Б Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4780 ДГС Сливен 20.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
313 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 437 куб.м.
иглолистна
20-15 Процедури за продажба на дървесина 38,852.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4739 ДГС Сливен 03.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 610 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
широколистна и иглолистна
2065 Продажба на стояща дървесина на корен 33,525.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4720 ДГС Сливен 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14А Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 4720 на ДГС Сливен от 27.10.2020 е прекратена!
4694 ДГС Сливен 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 2 куб.м. 52 куб.м. 895 куб.м. 607 куб.м. 460 куб.м. 2197 куб.м.
широколистна
2057А и 2064 Продажба на стояща дървесина на корен 89,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4692 ДГС Сливен 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 11 куб.м. 3 куб.м. 363 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 617 куб.м.
широколистна и иглолистна
2063 Процедури за добив на дървесина 16,113.01 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4655 ДГС Сливен 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14 Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 4655 на ДГС Сливен от 29.09.2020 е прекратена!
4639 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 240 куб.м. 328 куб.м. 195 куб.м. 954 куб.м.
широколистна
2058 Процедури за добив на дървесина 24,814.51 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4638 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 328 куб.м. 241 куб.м. 194 куб.м. 798 куб.м.
широколистна
20-13 Процедури за продажба на дървесина 51,463.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4637 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 334 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.
широколистна
2059 Продажба на стояща дървесина на корен 21,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4636 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 1 куб.м. 28 куб.м. 291 куб.м. 196 куб.м. 180 куб.м. 812 куб.м.
широколистна
2057 Продажба на стояща дървесина на корен 34,515.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4636 на ДГС Сливен от 23.09.2020 е прекратена!
4617 ДГС Сливен 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
183 куб.м. 166 куб.м. 48 куб.м. 1811 куб.м. 1151 куб.м. 30 куб.м. 3389 куб.м.
широколистна и иглолистна
2056 Продажба на стояща дървесина на корен 131,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация