slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7048 ДГС Карнобат 19.07.2024 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,874.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7037 ДГС Карнобат 20.06.2024 игл 2412 Процедури за добив на дървесина 15,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7020 ДГС Карнобат 21.05.2024 шир,игл 2411 Процедури за добив на дървесина 9,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7014 ДГС Карнобат 20.05.2024 шир 2410 Процедури за добив на дървесина 13,870.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6953 ДГС Карнобат 26.02.2024 игл,шир 2405 Процедури за добив на дървесина 57,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6949 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 2404 Процедури за добив на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6948 ДГС Карнобат 05.02.2024 игл 12404 Процедури за добив на дървесина 3,676.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6904 ДГС Карнобат 18.01.2024 08.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 4,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6865 ДГС Карнобат 24.11.2023 шир.,игл. 2310 Процедури за добив на дървесина 28,776.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6827 ДГС Карнобат 10.10.2023 игл,шир 12312 Процедури за добив на дървесина 28,959.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6813 ДГС Карнобат 10.10.2023 шир 2309 Процедури за добив на дървесина 43,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6729 ДГС Карнобат 11.07.2023 игл, шир 2308 Процедури за добив на дървесина 66,543.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6725 ДГС Карнобат 05.07.2023 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,492.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6641 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2303 Процедури за добив на дървесина 63,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6640 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2302 Процедури за добив на дървесина 50,904.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6630 ДГС Карнобат 24.03.2023 шир,игл 2301 Процедури за добив на дървесина 70,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6618 на ДГС Карнобат от 10.03.2023 е прекратена!
6618 ДГС Карнобат 10.03.2023 шир 12309 Процедури за добив на дървесина 36,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6496 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12307 Процедури за добив на дървесина 54,930.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6495 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 74,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6494 ДГС Карнобат 05.01.2023 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 69,675.00 лв. без ДДС