Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6305 ДГС Карнобат 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м.
шир
12216 Процедури за добив на дървесина 19,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 12216 с подотдели 1028 "е", 1067 "о", 1067 "т", 1260 "м" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022 Виж пълна информация
6304 ДГС Карнобат 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 3 куб.м. 303 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 510 куб.м.
игл, шир
2224 Процедури за добив на дървесина 36,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 2224 с подотдели 83 "б" , 83 "в",,, 99 "а", 235 "ч" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022 Виж пълна информация
6276 ДГС Карнобат 08.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 251 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.
игл, шир
2223 Процедури за добив на дървесина 13,458.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223 с подотдел 234 "г" , 234 "д",, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6270 ДГС Карнобат 30.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 90 куб.м. 1 куб.м. 574 куб.м. 384 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.
шир
2218 Процедури за добив на дървесина 35,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2218, в отд. 373 ,,а", "в", "з", "и", 378 "е", 379 "в", "г", 381 "м", 383 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6269 ДГС Карнобат 30.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 761 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1342 куб.м.
шир, игл
2217 Процедури за добив на дървесина 45,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2217, в отд. 312 ,,и", 320 "е", 347 "в", 342 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6226 ДГС Карнобат 02.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 217 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 408 куб.м.
шир
2220 Процедури за добив на дървесина 14,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2220, в отд. 378 "в", 397 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6170 ДГС Карнобат 15.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 90 куб.м. 1 куб.м. 574 куб.м. 384 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.
шир
2218 Процедури за добив на дървесина 27,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2218, в отд. 373 ,,а", "в", "з", "и", 378 "е", 379 "в", "г", 381 "м", 383 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6164 ДГС Карнобат 10.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
цр, бл, гбр
2219 Процедури за добив на дървесина 6,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект 2219, отд./подотдел: 80-г, 99-п, 100-н, находящи се в ДГТ на територията на ТП"ДГС Карнобат", ЛФ 2022г. Виж пълна информация
6157 ДГС Карнобат 31.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 794 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1342 куб.м.
шир
2217 Процедури за добив на дървесина 34,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2217, в отд. 312 ,,и", 320 "е", 347 "в", 342 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6140 ДГС Карнобат 17.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
шир
2216 Процедури за добив на дървесина 18,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2216, в отд. 316 ,,г", 319 "а", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6129 ДГС Карнобат 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 421 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.
шир
2215 Процедури за добив на дървесина 29,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2215, в отд. 308 ,,б", 309 "в" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6117 ДГС Карнобат 03.05.2022 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-едногодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат", Виж пълна информация
6095 ДГС Карнобат 15.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 348 куб.м.
шир
2214 Процедури за добив на дървесина 9,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2214 с подотдел 128 "в" , 128 "д",, 139 "з", 140 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6076 ДГС Карнобат 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 582 куб.м.
шир, игл
2213 Процедури за добив на дървесина 16,528.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2213 с подотдел 234"г" , 234 "д",, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6075 ДГС Карнобат 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 82 куб.м. 4 куб.м. 466 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 788 куб.м.
шир, игл
2209 Процедури за добив на дървесина 22,531.35 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2209 с подотдел 51"е" , 52 "а", 54"и" , на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6064 ДГС Карнобат 01.04.2022 12209 Процедури за добив на дървесина 18,920.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12209, отд. 1169 „г”, "д" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6063 ДГС Карнобат 01.04.2022 12206 Процедури за добив на дървесина 25,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12206, отд. 1194 „б” до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6062 ДГС Карнобат 01.04.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 46,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12205, отд. 1189 „в”, "д" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6061 ДГС Карнобат 01.04.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 17,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12204, отд. 1187 „е”, 1194 "а" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6059 ДГС Карнобат 01.04.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 29,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12203, отд. 1150 „г”, 54 "а" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация