Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6157 ДГС Карнобат 31.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 794 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1342 куб.м.
шир
2217 Процедури за добив на дървесина 34,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2217, в отд. 312 ,,и", 320 "е", 347 "в", 342 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6140 ДГС Карнобат 17.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
шир
2216 Процедури за добив на дървесина 18,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2216, в отд. 316 ,,г", 319 "а", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6129 ДГС Карнобат 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 421 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.
шир
2215 Процедури за добив на дървесина 29,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2215, в отд. 308 ,,б", 309 "в" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6117 ДГС Карнобат 03.05.2022 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-едногодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат", Виж пълна информация
6095 ДГС Карнобат 15.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 348 куб.м.
шир
2214 Процедури за добив на дървесина 9,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2214 с подотдел 128 "в" , 128 "д",, 139 "з", 140 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6076 ДГС Карнобат 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 582 куб.м.
шир, игл
2213 Процедури за добив на дървесина 16,528.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2213 с подотдел 234"г" , 234 "д",, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6075 ДГС Карнобат 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 82 куб.м. 4 куб.м. 466 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 788 куб.м.
шир, игл
2209 Процедури за добив на дървесина 22,531.35 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2209 с подотдел 51"е" , 52 "а", 54"и" , на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6064 ДГС Карнобат 01.04.2022 12209 Процедури за добив на дървесина 18,920.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12209, отд. 1169 „г”, "д" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6063 ДГС Карнобат 01.04.2022 12206 Процедури за добив на дървесина 25,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12206, отд. 1194 „б” до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6062 ДГС Карнобат 01.04.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 46,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12205, отд. 1189 „в”, "д" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6061 ДГС Карнобат 01.04.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 17,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12204, отд. 1187 „е”, 1194 "а" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6059 ДГС Карнобат 01.04.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 29,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12203, отд. 1150 „г”, 54 "а" до адрес на краен потребител в Община Сунгурларе и Община Карнобат и до административната сграда на ТП ДГС Карнобат, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6058 ДГС Карнобат 30.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 28 куб.м. 1 куб.м. 468 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
игл, шир
2208 Процедури за добив на дървесина 13,162.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2208, в отд. 353 ,,ж", "и" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6008 ДГС Карнобат 10.03.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 7,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12203, отд. 1149 „а” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6007 ДГС Карнобат 10.03.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12204, отд. 1188 „д” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6006 ДГС Карнобат 10.03.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12205, отд. 1186 „ж” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
5890 ДГС Карнобат 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 759 куб.м. 463 куб.м. 2 куб.м. 1233 куб.м.
шир
12209, 12210 Процедури за добив на дървесина 34,505.85 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12210 с подотдел 1186"ж" и Обект № 12209 с подотдели 1169 "г", "д"., на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5884 ДГС Карнобат 22.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.
шир
2125 Процедури за добив на дървесина 6,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2125, в отд. 306,, д“, 383,, б“, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5843 ДГС Карнобат 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м.
игл
2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 Процедури за продажба на дървесина 73,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 от ДГТ Виж пълна информация
5842 ДГС Карнобат 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
337 куб.м. 366 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 703 куб.м.
игл
12201-1, 12202-1 Процедури за продажба на дървесина 74,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №12201-1 и №12202-1 от ДГТ Виж пълна информация