ДГС КАЗАНЛЪК ПОДАРИ ФИДАНКИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ОТПРАВИЛИ СЕ КЪМ ВРЪХ ШИПКА

За поредна година колективът на Държавно горско стопанство - Казанлък отбеляза Националния празник на България, като подари фиданки за залесяване, отгледани в разсадника на стопанството, на всеки, отправил се към връх Шипка. Експертите раздадоха на преминаващите и брошури с противопожарна насоченост, съдържащи всички мерки и правила за безопасност в горите. Те обясниха на гражданите как правилно да засадят дръвчетата, за да бъде успешно тяхното отглеждане. По-късно самите горски служители на ДГС-Казанлък засадиха фиданки от дървесния вид дугласка ела в конната база в гр. Шипка. Място, често посещавано от много деца.