ДГС Казанлък, Община Казанлък и граждани отново залесиха бреговете на язовир Копринка

ТП “Държавно горско стопанство Казанлък”, Община Казанлък и граждани отново залесиха бреговете на язовир Копринка ДГС Казанлък за пореден път обедини сили със служители на Община Казанлък и граждани за създаването на нови горски насаждения. По повод Седмица на гората, обичаният от всички язовир Копринка бе обогатен с нови зелени зони от дървесните видове цер, червен американски дъб, явор, ясен и хибискус, които ще подобрят биологичното разнообразие и устойчивостта на екосистемата. Инж. Мирена Татарджийска, директор на ДГС Казанлък, приветства за активността всички доброволци в акцията и поздрави присъстващите с предстоящия празник на гората: “С топлота и признателност поздравявам всички,които се грижат за нашите гори и горски ресурси. Вашите усилия важат не само за днес, но и за бъдещите поколения, които ще се радват на красотата и благоденствието на горите. Желая Ви успех и вдъхновение във всяка Ваша дейност. Живейте със зелен дух през цялата година! И нека не забравяме, че гората е живот…и обща отговорност!”