Два царски орела бяха освободени в района на Каменски баир край Сливен

Два царски орела бяха освободени в района на Каменски баир, край Сливен, след отглеждане в Спасителния център на Зелени Балкани / Green Balkans NGO. На събитието присъстваха експерти от “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, както и служители на ТП Държавно горско стопанство - Сливен и Дирекция на Природен парк "Сините камъни" Птиците са маркирани с предаватели, за да бъдат проследявани и след освобождаванета им.