Горските служители с успешна акция в с.Боров дол

На 08 Май мобилните охранители към централното управление на югоизточно държавно предприятие, след подаден сигнал откриха 13,5 пр.м3 нелегално добити дърва за огрев в с. Боров дол, общ. Твърдица. Дървеният материал е добит незаконно и собственикът не е бил в състояние да докаже произхода му с фактура или друг документ за собственост. Охранителите са открили дървесината складирана в двора на нарушителя, установили са че липсват контролни горски марки и превозен билет, а след като не са получили доказателство за произхода, са съставили констативен протокол и акт за установено административно нарушение.