ЮИДП-Сливен ще участва в кампанията „Горска класна стая“ на ИАГ

Изпълнителна агенция по горите стартира кампания „Горска класна стая“, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции. „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен ще се присъедини към кампанията с 15 събития, които ще се проведат на територията на стопанствата, намиращи се в обхвата на предприятието. Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото й стопанисване. За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сечи, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията. Кампанията ще продължи две седмици с над 40 събития. Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици, младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. „Горска класна стая“ има за цел да провокира в учениците интерес към гората. Желаещите деца от първи до седми клас ще се включат в кампанията с традиционните лесовъдски игри по методите на горската педагогика. Инициативите ще се проведат в периода 31 май – 10 юни. Eто и пълният график на горските занимания: 1. ТП „Държавно горско стопанство Елхово“ Дата: 06.06.2024 г. Място: Горски разсадник "Трънково" Тема: Запознаване на учениците с производството на фиданки в разсадник "Трънково". Участници: около 15 ученици от V и VI клас Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Елхово 2. ТП „Държавно горско стопанство Гурково“ Дата: 05.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Запознаване на учениците с горско стопанските дейности, които извършват лесовъдите Участници: около 15 ученици от СУ "Христо Смирненски" - гр. Гурково и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Николаево Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Гурково 3. ТП „Държавно горско стопанство Звездец“ Дата: 31.05.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Гората и децата“ Участници: 20 деца от ДГ „Ален мак“ – с. Звездец Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Звездец 4. ТП „Държавно горско стопанство Стара река“ Дата: 31.05.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Какво и как работи лесовъда?“ Участници: 25 ученици от V до VII клас на ОУ "Васил Левски" - с. Стара река Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Стара река 5. ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево“ Дата: 03-07.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Особености на лесовъдската професия“ Участници: 50 ученици от IV-VII клас от ОУ „П.К.Яворов“ – с. Крушевец и ОУ „Христо Ботев“ – с. Ново Паничарево Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Ново Паничарево и представители на ДПП „Странджа“ 6. ТП „Държавно горско стопанство Кипилово“ Дата: 31.05., 03.06., 05.06. 2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Лесовъдите в гората“ Участници: около 40 деца и ученици от ДГ „Детелина“ – с. Кипилово, ОУ „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Кипилово Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Кипилово 7. ТП „Държавно горско стопанство Царево“ Дата: 06.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Какви горскостопански дейности се извършват в Странджа“ Участници: 20 ученици от СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Царево Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Царево 8. ТП „Държавно горско стопанство Твърдица“ Дата: 07.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Как се грижат лесовъдите за гората“ Участници: около 20 ученици от IV клас на СУ „Неофит Рилски“ – гр. Твърдица Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Твърдица 9. ТП „Държавно горско стопанство Нова Загора“ Дата: 04.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Лесовъдите, децата и гората“ Участници: 20 деца от ДГ „Тракийче“ – гр. Нова Загора Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Нова Загора 10. ТП „Държавно горско стопанство Казанлък“ Дата: 03-05.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема „Мерки за опазване на горите от пожари“ Участници: около 25 деца от ДГ „Славейче“ и ДГ „Теменуга“ и 25 ученици от ОУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък и ПГ по Лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Казанлък 11. ТП „Държавно ловно стопанство Несебър“ Дата: 04-06.06.2024 г. Място: ПЗ „Пясъчни дюни“ , м. „Бабата“ Тема: Открит урок на тема “Защитени зони и защитени територии в България“ Участници: 20 деца от кръжок „Млад еколог“ и „Млад природозащитник“ при СУ „Любен Каравелов“ - гр. Несебър Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДЛС-Несебър 12. ТП „Държавно горско стопанство Бургас“ Дата: 06.06.2024 г. Място: лесопарк "Капче" Тема: Открит урок на тема „Какви горскостопански дейности извършва ДГС-Бургас“ Участници: 30 ученици от Професионална техническа гимназия - гр.Бургас Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Бургас 13. ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“ Дата: 03 и 05.06.2024 г. Място: на територията на стопанството Тема: Открит урок на тема “Горскостопански дейности – дърводобив и залесяване“ Участници: 35 ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Тополовград Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДЛС-Тополовград 14. ТП "Държавно горско стопанство Хасково" Дата: 07.06.2024 г. Място: м. „Кенана", спирка "Старчески дом" Тема: „Стопанисване на горите, маркиране на възобновителна сеч в издънкови насаждения“ Участници: 25 ученици от ПГДС "Цар Иван Асен II" - гр. Хасково Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ДГС-Хасково и РДГ-Кърджали 15. Югоизточно държавно предприятие Дата: 10.06.2024 г. Място: м. „Моллова кория“, община Сливен Тема: „Как се създават, стопанисват и опазват горите“ Участници: Близо 50 ученици от VII клас при СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен и СУ „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Сливен Горска/и структура/и: лесовъди и горски служители от ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и ДГС-Сливен