Процедура № 1000 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 10.05.2017 95,246.65 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1703-2, 1705-1, 1705-2 дб,цр 95 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 862.20 куб.м. 339.9 куб.м. 38.2 куб.м. 1335.30 куб.м.