Процедури

Процедура № 1095 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 09.06.2017
Втора дата
Начална цена 72,691.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1710

Данни за дървесината

Обект/и № 1710
Дървесен вид см,бк,гбр,брз,трп,яв,
Едра 0 куб.м.
Средна 498 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
Технологична 967 куб.м.
За огрев 620 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2132 куб.м.