Процедура № 111 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 25.07.2016 01.08.2016 5,691.80 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от обекти 3 и 4

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
обекти № 3 и 4 дъб 22.64 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.04 куб.м. 34.68 куб.м.