Процедури

Процедура № 1257 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 68,387.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720,1721,1722

Данни за дървесината

Обект/и № 1719,1720,1721,1722
Дървесен вид чб,бб,бк,гбр,см,здб,шс,трп
Едра 97.00 куб.м.
Средна 399.00 куб.м.
Дребна 14.00 куб.м.
Технологична 540.00 куб.м.
За огрев 833 куб.м.
ОЗМ 49.00 куб.м.
Всичко 1932.00 куб.м.